Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Hvad har du ret til?

Budget og økonomi har afgørende betydning for arbejds- og personaleforholdene. I har derfor ret til information og drøftelse i henhold til MED-rammeaftalen og jeres lokale MED-aftale.

Det er vigtigt, at du kender den økonomiske situation på dit område. Det har du ret til. Det er en forudsætning for, at du kan stille spørgsmål til budgettet og varetage dine kollegers interesser.

Ifølge MED-rammeaftalen har du ret til, at ledelsen giver så god information i en form og på et tidspunkt, så der er mulighed for en reel drøftelse forud for beslutning. Informationspligten omfatter alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
På baggrund af informationen har du ret til at drøfte beslutninger om økonomien og konsekvenserne af disse beslutninger.

Ledelsens generelle informationspligt

(MED-aftalens §7)

  • Ledelsen har pligt til at informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og økonomiske situation.
  • Ledelsen har pligt til at informere og drøfte situationen, struktur og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen, og om alle forventede planlagte foranstaltninger. Det gælder navnlig når beskæftigelsen er truet.
  • Ledelsen har pligt til at informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforhold.

MED-aftalen giver dig ret til