Særligt til tillidsvalgte

Senioraftaler og seniorpolitik: Rollen som TR og AMR

Som TR eller AMR skal du sætte dig grundigt ind i de aftaler, som din arbejdsplads har på seniorområdet, så du kan vejlede dine kolleger bedst muligt. Og hvis aftalerne er mangelfulde, så kan du tage initiativ til, at der bliver formuleret en ny seniorpolitik.

Læs aftaler på seniorområdet og vejled kolleger

Som TR eller AMR skal du sætte dig godt ind i de seniorordninger, der gælder for dine kolleger. Hvis du og dine kolleger er omfattet af en overenskomst på det kommunale eller regionale område, så vil I fx have ret til et antal seniordage. Hvor mange, der er tale om, er afhængig af alder og af overenskomsten.

Derudover kan der være senioraftaler, som kun gælder på din arbejdsplads. 

Alt det bør du sætte dig godt ind i, så du kan vejlede dine kolleger bedst muligt. 

Tjek op på, at aftalerne bliver efterlevet

Det er ledelsens ansvar at sørge for, at aftalerne på seniorområdet bliver efterlevet. Men du bør som TR tjekke op på, om det sker på en tilfredsstillende måde. 

Det kan du gøre ved at sætte dig grundigt ind i de aftaler, der gælder for din arbejdsplads. Derudover vil det være en stor fordel, at du gør en indsats for at skabe en så god og afslappet relation til dine kolleger og ledelsen, at du let kan tale med dem om senioraftalerne, og om alle får det, som de har krav på.

Følg op på, om den lokale senioraftale er god nok

Store dele af senioraftalen er aftalt af Forhandlingsfællesskabet og kan ikke ændres lokalt.

Der findes dog også lokale senioraftaler, som er aftalt i MED-/SU-udvalget.

Når du sætter dig ind i den lokale senioraftale, så bør du overveje, om den er god nok. Det vil sige: Er den helt opdateret, og passer den til de behov og udfordringer, som arbejdspladsen og dine kolleger har?

Hvis du ikke mener, at den lokale senioraftale er god nok, så skal du som det første spørge dine kolleger, om de mener, at I skal forsøge at få ændret aftalen. Hvis de er enige i det, så kan du gå videre til ledelsen og opfordre til, at diskussionen bliver taget op i MED-/SU-udvalget.

Vær med til at lave en seniorpolitik

Hvis din arbejdsplads ikke allerede har en seniorpolitik, så bør du som TR eller AMR være med til at udvikle én. 

En seniorpolitik eller seniorretningslinjer kan være med til at sikre et godt arbejdsliv for medarbejdere, der nærmer sig efterløns- eller pensionsalderen. Som TR eller AMR bør du aktivt være med til at lave en seniorpolitik for din arbejdsplads. 

En god seniorpolitik/retningslinje handler om, at:

  • bevare viden, erfaringer og kompetence på arbejdspladsen ved at gøre det attraktivt for ældre medarbejdere at blive længst muligt i job
  • tilpasse opgaver og ansvar til medarbejdernes ressourcer og behov
  • have en langsigtet planlægning af behovet for kvalificerede medarbejdere, som trives og udvikles i et godt arbejdsmiljø.

Målgruppen for seniorpolitikken kan være kolleger, der har 5 -10 år tilbage på arbejdsmarkedet. Her gælder der forskellige aldersgrænser for, hvornår man er omfattet af forskellige seniortiltag, og de er fastsat i den senioraftale, som er indgået af Forhandlingsfællesskabet. Derudover kan der være formuleret forbedringer til den aftale i den lokale senioraftale. 

Det er ledelsens opgave at sørge for, at der formuleres en seniorpolitik som en del af personalepolitikken, og at den udmøntes konkret på de enkelte arbejdspladser.

Se spørgsmål/svar om seniorpolitik

 

Din rolle som tillidsvalgt, når der skal formuleres ny seniorpolitik

Som TR eller AMR har du en aktiv rolle i processen med at formulere en ny seniorpolitik.

  • Du kan efterlyse kollegernes ønsker til en seniorpolitik/seniorordninger, fx ved hjælp af en undersøgelse eller ved debat på personalemøder.
  • Du kan foreslå, at seniorpolitik sættes på dagsordenen i MED-/SU-udvalg en gang om året, hvor der sættes mål og gøres status.
  • Du kan gøre særligt opmærksom på de rammeaftaler og vejledninger, der er indgået med kommuner og regioner om seniorpolitik.
  • Du kan rejse spørgsmål om behovet for seniorpolitik og konkrete seniorordninger over for ledelsen.
  • Du kan komme med forslag til, hvad seniorpolitikken kan indeholde, fx seniorsamtaler, jobudvikling eller særligt fokus på ældre kollegers uddannelsesbehov og arbejdsmiljø.
  • Du kan samarbejde med andre gruppers tillidsvalgte, især arbejdsmiljørepræsentanten om krav og ønsker til seniorpolitikkens indhold.

Du er ikke alene om opgaven. En offensiv seniorpolitik skal skabes i en dialog mellem medarbejdere, ledelse og de tillidsvalgte. Du kan også kontakte din FOA-afdeling, hvis du har behov for støtte eller ønsker at diskutere holdninger.

 

Se spørgsmål/svar om seniorpolitik