Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på privat overenskomst

Arbejdet med principper i SU

Hvad er et princip?
Et princip fastlægger spillereglerne for, hvordan noget skal forløbe, eller hvordan man gør tingene.

Eksempel på principper kan være uddannelsespolitikken i virksomheden. Fx:

  • Tilrettelæggelse af principper for de lokale arbejds- og velfærdsforhold samt principper for virksomhedens personalepolitik over for de personalegrupper, der er repræsenteret i samarbejdsudvalgets medarbejdergruppe.

  • Udarbejdelse af principper for uddannelse og omskoling af ansatte, som skal betjene ny teknologi eller udveksle synspunkter og behandle forslag vedrørende retningslinjer for produktions- og arbejdstilrettelæggelse og gennemførelse af større omlægninger i virksomheden og udarbejdelse af principper for en seniorpolitik i virksomheden.

Den kan altså både være aftaler om, hvordan man samarbejder om et emne, og det kan være aftaler om hvordan man rent konkret udfører tingene i praksis.


I har ret til drøftelser om principper
Hvis I på medarbejdersiden har ønske om at aftale principper på et område, så har I ret til en drøftelse. Husk at alle principper skal aftales skriftligt. Og så er det altid en god ide at aftale principper inden er er opstået problemer.


Sørg for at være enige om formålet med principperne
Drøft gerne grundigt hvad princippet skal løse, eller påvirke, så I undgår en masse fortolkning efterfølgende. Noter ned hvilke situationer princippet gælder for.

Lav et tjek på om resultatet stemmer med formålet

Overvej hvor detaljeret princippet skal formuleres

  • En detaljeret aftale betyder mindre fleksibilitet
  • Færre detaljer betyder større fleksibilitet, men også flere fortolkningsmuligheder, og risiko for uenigheder.
  • Vær evt. enige om, hvordan uenigheder fortolkes
  • Vær enig om hvordan principperne formidles
  • Vær enig om implementering af principperne
  • Evaluer principperne efter en aftalt periode.