Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Seniorpartnerskabet - 4 konkrete værktøjer til den gode seniorindsats

Hent inspiration til arbejdet med at styrke seniorindsatsen i jeres kommune og fastholde erfarne medarbejdere.

43 kommuner i Seniorpartnerskabet har i et år sat fokus på, hvordan man kan styrke seniorindsatsen og fastholde erfarne medarbejdere, og her kan du hente den viden, erfaringer og værktøjer, der er kommet ud af arbejdet.

Partnerskabskommunerne har set på løsningsmuligheder for at fastholde de erfarne medarbejdere men også på barrierer og forhindringer for et langt arbejdsliv. Fastholdelse af seniorerne er nemlig en vigtig brik i løsningen af arbejdskraftudfordringerne i kommunerne.

Helt nye værktøjer til fastholdelse af erfarne medarbejdere

Arbejdet i de 43 kommuner har genereret viden og erfaringer, men også resulteret i udviklingen af fire værktøjer, som alle kommuner nu har mulighed for at bruge.

De fire værktøjer omhandler blandt andet en håndbog til MED, skemaer til seniorsamtalen og et idékatalog over løsninger, der fører til bedre fastholdelse, og er alle udviklet og testet sammen med partnerskabskommunerne.

Du finder værktøjerne i boksene nedenfor.