Hvis det er aftalt i din overenskomst, har du ret til mere fri i form af seniordage eller seniorfridage. Der kan også være mulighed for en seniorordning, hvis du kan aftale det med din leder.

Senior

Mindre fysisk krævende arbejdsopgaver, færre skæve arbejdstider og ret til mere fri kan være med til at fastholde dig i jobbet helt frem til din pensionsalder. Hvis det er aftalt i din overenskomst, har du ret til mere fri i form af seniordage eller seniorfridage. Ændringer i dine arbejdsopgaver eller arbejdstider kan aftales i form af en seniorordning i det omfang, du kan aftale det med din arbejdsgiver. En seniorordning er en mulighed, men ikke en ret du har.

Husk!

1
Du kan have ret til seniordage
Har du ret til seniordage, kan du frit vælge mellem fri med løn, bonus eller pension. Du skal bare give besked senest 1. oktober året før.
2
Som privat ansat kan du have ret til seniorfridage
Seniorfridage er ret til at holde fri, dog uden løn. Du kan i de sidste fem år op til din pensionsalder have ret til op til 32 seniorfridage om året.
3
En seniorordning er en individuel aftale
En seniorordning er en mulighed, hvis der kan aftales ændringer i opgaver eller skæve arbejdstider med din arbejdsgiver.
4
Tag fat i din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening
Få hjælp, hvis du har brug for en seniorordning, eller hvis du er i tvivl om, hvor mange seniordage eller seniorfridage du har ret til.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
  • Seniorordning

    En seniorordning kan være en aftale med din leder om, at du arbejder mindre på skæve arbejdstider, eller at du får færre fysisk krævende opgaver. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du har brug for hjælp til at aftale en seniorordning. En seniorordning er ikke en rettighed, men en mulighed du har, hvis din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening kan aftale det for dig med din arbejdsgiver.
  • Seniordage

    Du har ret til mellem 2 og 9 seniordage om året, når du er ansat i en kommune eller en region. Antallet af seniordage afhænger af din overenskomst. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  • Seniorfridage

    Som ansat på en privat overenskomst har du i de fem år frem til din pensionsalder ret til at holde op til 32 såkaldte seniorfridage om året. Seniorfridage er ret til fri uden løn, men du kan have mulighed for at få udbetalt pension eller opsparing i stedet for. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Læs senioraftaler og vejled kolleger
Tjek op på, at aftalerne bliver efterlevet
Følg op på, om senioraftalerne er gode nok
Vær med til at lave seniorpolitik
Læs senioraftaler og vejled kolleger
Tjek op på, at aftalerne bliver efterlevet
Følg op på, om senioraftalerne er gode nok
Vær med til at lave seniorpolitik