Senior

Mindre fysisk krævende arbejdsopgaver, færre skæve arbejdstider og ret til mere fri kan være med til at fastholde dig i jobbet helt frem til din pensionsalder. Hvis det er aftalt i din overenskomst, har du ret til mere fri i form af seniordage eller seniorfridage. Ændringer i dine arbejdsopgaver eller arbejdstider kan aftales i form af en seniorordning i det omfang, du kan aftale det med din arbejdsgiver. En seniorordning er en mulighed, men ikke en ret du har.

Fire gode råd som senior

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Læs senioraftaler og vejled kolleger
Tjek op på, at aftalerne bliver efterlevet
Følg op på, om senioraftalerne er gode nok
Vær med til at lave seniorpolitik
Læs senioraftaler og vejled kolleger
Tjek op på, at aftalerne bliver efterlevet
Følg op på, om senioraftalerne er gode nok
Vær med til at lave seniorpolitik