Senior

Mindre fysisk krævende arbejdsopgaver, færre skæve arbejdstider og ret til mere fri kan være med til at fastholde dig i jobbet helt frem til din pensionsalder. Hvis det er aftalt i din overenskomst, har du ret til mere fri i form af seniordage eller seniorfridage. Ændringer i dine arbejdsopgaver eller arbejdstider kan aftales i form af en seniorordning i det omfang, du kan aftale det med din arbejdsgiver. En seniorordning er en mulighed, men ikke en ret du har.

Fem gode råd som senior

Seniorordning

En seniorordning kan være en aftale med din leder om, at du arbejder mindre på skæve arbejdstider, eller at du får færre fysisk krævende opgaver. En seniorordning er ikke en rettighed, men en mulighed du har, hvis din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening kan aftale det for dig med din arbejdsgiver. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du har brug for hjælp til at aftale en seniorordning.

Seniorstilling

Seniorstillinger kan etableres som både nedsat tid og som ændret jobindhold. Ligegyldigt hvad man vælger, vil en seniorstilling altid betyde bevarelse af pension efter lønnen og beskæftigelsesgraden i den hidtidige stilling.

 

Elementerne i en seniorstilling kan i øvrigt bestå af: 

  • Hel eller delvis bevarelse af løn.

  • Pensionsforbedring i form af et ekstra pensionsbidrag.

  • Fastholdelsesbonus, hvis man fratræder efter det 62. år.

Aftaler om seniorstillinger kan både indgås som tidsubegrænsede aftaler og som tidsbegrænsede aftaler.

Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du vil vide mere om seniorstillinger.

Ældre kvinde med computer
Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Seniorpartnerskabet - 4 konkrete værktøjer til den gode seniorindsats

Hent inspiration til arbejdet med at styrke seniorindsatsen i jeres kommune og fastholde erfarne medarbejdere.

Seniorpolitik

En seniorpolitik er et vigtigt redskab til at lette de sidste år i arbejdslivet for de kolleger, der nærmer sig efterløns- eller pensionsalderen. Mange klarer sig fint i sit job til pensionsalderen, mens andre har behov for, at der er særlige hensyn for at klare de sidste år i arbejdslivet. Du kan diskutere dine behov og ønsker med din leder i en seniorsamtale, som supplerer medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Læs senioraftaler og vejled kolleger
Tjek op på, at aftalerne bliver efterlevet
Følg op på, om senioraftalerne er gode nok
Vær med til at lave seniorpolitik
Læs senioraftaler og vejled kolleger
Tjek op på, at aftalerne bliver efterlevet
Følg op på, om senioraftalerne er gode nok
Vær med til at lave seniorpolitik