Ansatte på offentlig overenskomst

Seniordage

Du har ret til seniordage i den sidste del af dit arbejdsliv, hvis du er ansat i en kommune eller region. Hvornår seniordagene begynder, og hvor mange du har ret til, afhænger af din overenskomst.

Hvis du er på en offentlig overenskomst på det kommunale eller regionale område, har du ret til mellem 2 og 9 seniordage om året. Seniordage kan du også få udbetalt som seniorbonus eller pension. I regionerne har du desuden mulighed for at vælge et kompetenceforløb i stedet for at holde fri. Hvis du er ansat i staten, har du ikke ret til seniordage. 

Hvornår har man ret til seniordage

 • Tjek i Rammeaftalen om senioraftalen for kommuner og regioner, hvis du er i tvivl om, fra hvilken alder du har ret til seniordage. I kommunerne er det forskelligt, om du får ret til seniordage samme år, hvor du fylder 58 eller 60 år. I regionerne er der forskel på, om det gælder fra året, efter du fylder 58 eller 60 år. 

Du kan vælge mellem fridage, seniorbonus eller ekstra pensionsopsparing:

 • Hvis du er ansat i en kommune, kan du holde fri på dine seniordage, medmindre du aktivt vælger en årlig seniorbonus eller pension i stedet for. Din arbejdsgiver skal have besked senest 1. oktober året før, hvis du vælger seniorbonus eller pension. Du behøver ikke foretage dig noget, hvis du ønsker at holde fri.

 • Hvis du er ansat i en region, får du en gang om året udbetalt seniorbonus, medmindre du aktivt vælger at få fridage, pension eller et kompetenceudviklingsforløb i stedet for. Din arbejdsgiver skal have besked senest 1. oktober året før, hvis du vælger pension eller at holde fri. Du behøver ikke at foretage dig noget, hvis du ønsker at få udbetalt seniorbonus.

 • Du vælger for ét år ad gangen, om du vil have seniordage som fridage, løn eller pension.

 • Hvis du vælger at holde fri, skal du holde dine seniordage samme år, du får dem tildelt, ellers bortfalder de. 

 • Hvis du har valgt at holde fri og bliver langvarigt syg, så du ikke kan nå at afholde dem inden årets udgang, bortfalder seniordagene, med mindre du kan aftale med din arbejdsgiver, at seniordagene overføres til næste år.

 • Hvis du bliver syg på en aftalt seniordag, får du den ikke erstattet.

 • Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår du holder dine seniordage. Din arbejdsgiver kan dog afvise, at du holder dem når du ønsker det, hvis der er særlige forhold, der taler for det.

Det skal drøftes med din arbejdsgiver, hvor lang en seniordag er: 

 • Du kan afholde seniordage som halve eller hele fridage. Du kan afholde seniordage som halve eller hele fridage. Din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening skal drøfte med din arbejdsgiver, om en seniordag afholdes som det faktiske timetal på dagen eller afregnes i timer. Hvis ikke der er aftalt noget, fastsætter arbejdsgiveren, hvordan en seniordag afvikles, oftest i timer. Spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Hvor mange seniordage har du ret til?

 • I rammeaftalen fremgår det også, hvor mange dage du som udgangspunkt har ret til. Det er mellem 2 og 4.

 • I din overenskomst fremgår det, hvis du har ret til flere seniordage end dem, der er aftalt i rammeaftalen.

Måske har du ret til at gå på delpension?

 • De fleste overenskomster giver mulighed for, at du kan gå på såkaldt delpension de sidste 5 år af dit arbejdsliv.

 • Spørg i din pensionskasse, hvis du vil vide, om delpension er en mulighed for dig.