Ansatte på privat overenskomst

Seniorfridage

Du har ret til seniorfridage, hvis du er ansat på en privat overenskomst, og der er mindre end fem år, til du rammer pensionsalderen. Du får ikke løn på seniorfridage. 

Som ansat på privat overenskomst har du ret til at holde seniorfri uden løn i op til 32 dage om året i de 5 år frem til din pensionsalder. Du bestemmer selv, om du vil holde dem. Du har altså ikke pligt til at holde de seniorfridage, du har ret til.

  • Du kan have ret til at holde op til 32 seniorfridage om året.

  • Retten til seniorfridage gælder i de 5 år frem til din pensionsalder.

  • Du betaler selv dine seniorfridage. Seniorfridage er altså fri uden løn.

  • Din overenskomst kan give dig ret til at få udbetalt pensionsindbetalinger, særlige opsparinger eller andet i stedet for løn, når du holder seniorfridage. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  • Du kan søge dit pensionsselskab om delpension, hvis du går mindst 10 procent ned i tid. Spørg PenSam om dine muligheder, hvis du er interesseret i delpension.

  • Hvis du vil holde seniorfridage, skal du give din arbejdsgiver besked senest 1. november året inden.