Særligt til tillidsvalgte

Spørgsmål og svar om seniorpolitik

Find svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når du skal arbejde med seniorpolitik på arbejdspladsen.

Vælg

 • Hvorfor skal vi have en seniorpolitik?

  I takt med at efterløns- og pensionsalderen vil stige, vil flere og flere skulle forblive i arbejde i flere år. Det er vigtigt, at en god seniorpolitik bidrager til, at ældre kolleger har lyst og energi til at blive i arbejde indtil pensionen.

  Et godt arbejdsmiljø med gode relationer til kolleger og et respektfuldt samarbejde med lederen er altid de forhold, som kan afgøre, om man har lyst til at blive i jobbet.

  Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten er opmærksomme på seniorpolitikkens betydning, og hvad man kan tage fat på for at fastholde gode erfarne kolleger.

   

 • Hvornår er man senior?

  Der er fastsat præcise aldersgrænser for, hvornår man er senior: Din kollega skal være 52 år for at være i en seniorstilling. Han eller hun skal være 55 år, hvis der skal følge ekstra pension med og 62 år, hvis der skal være en fratrædelsesbonus. Ledere og chefer skal være 54 år ved generationsskifteordninger. Derudover er der en grænse ved 60 år for ekstra pension ved egen opsigelse, og så er der grænserne ved henholdsvis 58 og 60 år for seniordage.

   

 • Tag fat på seniorsamtaler tidligt

  Som regel vil en seniorpolitik være målrettet kolleger, der kan forvente 5-10 år mere i arbejdslivet. Men der kan selvfølgelig være god grund til at tage fat på seniorsamtaler så tidligt, at man for eksempel kan nå at omstille sig til nye opgaver, blive efteruddannet, ændre sine opgaver eller arbejdstider m.v.. 


  Alle er forskellige, og vi har forskellige belastninger i vores arbejde - fysisk såvel som psykisk. Nogle har ikke behov for særlige hensyn, andre har behov for aflastning, nye udfordringer eller mindre arbejdstid.


  Ledelsen skal være opmærksom på de ældre medarbejderes ønsker og behov, og ledelsen skal tilbyde medarbejderen seniorsamtaler i henhold til rammeaftaler om seniorpolitik.

   

 • Hvordan kan jeg som tillidsvalgt få lavet en seniorpolitik på arbejdspladsen?

  Du kan rejse spørgsmålet over for ledelsen og bede om at få emnet sat på dagsordenen i MED/SU. Husk også at tjekke, hvad der allerede står i overenskomsten i forhold til senioraftaler. 

  Det er vigtigt, at alle medarbejdere bliver involveret i seniorpolitikken på jeres arbejdsplads. Det kommer nemlig også til at berøre kollegerne til dem, der eventuelt kommer på en seniorordning. De skal måske have ændret på nogle arbejdstider og -opgaver, for at det hele kan gå op i en helhed.


  I bør derfor diskutere mulighederne ud fra ønsker og behov for alle medarbejdere. Tal om, hvad der kan lade sig gøre for at arbejdsdagen kan hænge sammen for alle medarbejdere.

   

 • Er det nødvendigt at deltage i efteruddannelse, når man er fyldt 55 år?

  Ja, det er vigtigt at følge med i den teknologiske og faglige udvikling for at kunne bestride jobbet optimalt, og det er uanset alder og anciennitet.

  Hvis man efteruddanner sig, er man fortsat en attraktiv medarbejder, og man kan i højere grad selv bestemme, hvornår man vil forlade arbejdsmarkedet.

  I nogle brancher ser man, at udviklingen på et fagområde går meget stærkt. Hvis man ikke følger med, så kan man risikere at blive skubbet ud, hvis der sker rationaliseringer eller omstruktureringer.

   

 • Hvordan håndterer jeg, at kolleger er misundelige på ældre kolleger med seniorordning?

  Det er vigtigt, at der er åbenhed, så alle kender seniorpolitikken, aftalerne og konsekvenserne af dem. Tag en debat med alle dine kolleger, hvor I taler om ordningen og baggrunden for den.
  Og tal om, at medarbejderne er forskellige og har forskellige behov gennem hele arbejdslivet. Børnefamilierne har mulighed for orlov og frihed ved børns sygdom, nyansatte har behov for introduktion og oplæring, og derfor er det også legalt at have nogle rettigheder og muligheder som seniormedarbejder.

  Man må fokusere på hele det lange arbejdsliv og de vilkår, der skal arbejdes under. Og da alle skal blive længere og længere på arbejdsmarkedet, er det vigtigere end nogensinde, at man har gode seniorordninger.