Særligt til tillidsvalgte

Forebyg stress - din rolle som tillidsvalgt

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant (TR) skal du være med til at forebygge, at kolleger rammes af stress på arbejdspladsen. Hvis du sidder i et MED- eller SU-udvalg, skal du være med til at aftale retningslinjer for både forebyggelse og håndtering af stress.

Et godt udgangspunkt for at forebygge stress er, at I på arbejdspladsen har en god kultur for at tale om jeres hverdag og jeres arbejde. Her er det vigtigt både at tale om det, der er svært men også om det, der giver arbejdsglæde og tilfredshed på arbejde.

Et andet godt udgangspunkt for stressforebyggelse er, at I bruger den viden, I har fra jeres arbejdshverdag til at gøre arbejdet, beslutningerne, tilrettelæggelsen af arbejdet m.m. endnu bedre.

Husk, at det er din leder, der har det overordnede ansvar for, at jeres arbejde kan udføres, så det ikke medfører stress. Men som tillidsvalgt er det din opgave at gøre opmærksom på, hvis der opstår problemer og hjælpe med at forebygge, at kolleger bliver stressramte.

Hvad er stress ?

Stress er kroppens og psykens måde at fortælle os, at der er noget galt i vores hverdagsliv. Stress er en reaktion på, at vi udsættes for for store belastninger – derfor betegnes stress også en belastningsreaktion.

Symptomer på stress 

Stress kan vise sig på mange måder. Der kan være både kropslige, psykiske og adfærdsmæssige symptomer:

Kropslige er fx hovedpine, hjertebanken, uro, mavesmerter m.m.

Psykiske symptomer er træthed, ulyst, humørsvingninger, hukommelsesbesvær m.m.

Adfærdsmæssige symptomer er fx søvnproblemer, ugidelighed, øget sygefravær, øget forbrug af stimulanser som kaffe og cigaretter, m.m.

Kortvarig og langvarig stress

Den kortvarige stress er kroppens første reaktioner på, at der er noget, der er, som det ikke plejer at være. Et alarmberedskab, som ikke nødvendigvis er dårligt. Kortvarig stress med efterfølgende tid til at restituere i er ikke farligt, og det kan give ekstra energi til at klare en kortvarig presset/uvant situation.
Den langvarige stress opstår, når presset fortsætter, og kroppens alarmberedskab ikke falder til ro, men udvikler sig mod permanente negative symptomer, som bliver mere og mere alvorlige.

Det er ikke skadeligt at ligge søvnløs i et par nætter op til en større begivenhed, som man har ansvaret for, men fortsætter søvnløsheden og bliver ledsaget af anspændte dage, hovedpine, irritation og siden af vejrtrækningsproblemer, angst og udmattelse, så er der sandsynligvis tale om langvarig/intens stress, som kræver langvarig restitution.

Langvarig stress starter altid med kortvarig stress, og der er virkelig meget gevinst ved at opdage stressen, mens den er i det kortvarige stadie.

 

Forebyg stress  – din rolle og opgave som tillidsvalgt

Mere hjælp til at forebygge stress