Særligt til tillidsvalgte

De 3 diamanter og de 6 guldkorn

Forskere har fundet frem til, at særligt seks forhold i det psykiske arbejdsmiljø (De 6 guldkorn) og tre forhold i den måde, man er sammen på (De 3 diamanter/arbejdspladsens sociale kapital), er vigtige at have fokus på, når man arbejder med at forbedre trivsel og det psykiske arbejdsmiljø.

Om man oplever at trives hænger tæt sammen med, om arbejdspladsen har et godt psykisk arbejdsmiljø. Trivsel dækker over, hvordan du og dine kolleger/ledelse har det på arbejdet.

Altså hvordan I reagerer på bl.a. det psykiske arbejdsmiljø.

De 3 diamanter - arbejdspladsens sociale kapital

'Mængden' af arbejdspladsens sociale kapital (samspillet mellem de 3 diamanter) afhænger af medarbejdernes og ledelsens evne til at samarbejde samt at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og oplevelse af retfærdighed.

 • Samarbejdsevne
  Evnen til at samarbejde godt om kerneopgaven.

 • Tillid
  En høj grad af indbyrdes tillid i hele organisationen

 • Retfærdighed
  En oplevelse af retfærdighed - ”at tingene går ordentligt til”.

De 6 guldkorn - et godt job er bestemt af disse seks faktorer:

 1. Indflydelse
  Fx indretning, tilrettelæggelse af arbejdet, indhold, arbejdstider m.m.

 2. Mening i arbejdet
  Handler dels om at gøre en forskel i arbejdet fx i forhold til en borger og dels om at kunne se, hvordan arbejdet giver mening i en større sammenhæng og i
  sammenspillet med ens kolleger.

 3. Forudsigelighed
  Handler om at vide, hvad der kommer til at ske på arbejdspladsen i den kommende tid. Herunder også at få informationer om forandringer og
  ændringer tids nok til at kunne forholde sig tid dem.

 4. Social støtte
  Handler om fra kolleger og ledelse både praktisk og med råd og vejledning.

 5. Belønning
  Løn, anerkendelse, studiemuligheder, forfremmelser m.m., der bliver retfærdigt fordelt har også indflydelse på det gode psykiske arbejdsmiljø.

 6. Krav
  Handler om de krav der bliver stillet til dig erkendte og passende. Er der fx mulighed for at koble af efter perioder med store krav og for at kunne bearbejde høje følelsesmæssige krav, som fx omsorgspersonale ofte udsættes for.