Særligt til tillidsvalgte

Stress - din rolle som tillidsvalgt

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du være med til at forebygge stress, men også hjælpe og støtte, hvis en kollega bliver ramt af stress.