Særligt til tillidsvalgte

En kollega er ramt af stress - din rolle som tillidsvalgt

Få hjælp til, hvordan du kan hjælpe en stressramt kollega, og hvordan du som AMR eller TR kan arbejde for, at din kollega vender tilbage til et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø.

Håndtering af stress – AMR’s rolle og opgave på arbejdspladsen

  • Arbejd for, at den kollega, der er gået ned med stress, vender tilbage til et forsvarligt arbejdsmiljø.

  • Brug APV til at kortlægge årsagerne til stress og revurder løbende APV. 

  • Samarbejd med andre tillidsvalgte og leder omkring håndtering af og opfølgning på stress.

Håndtering af stress - AMR’s rolle og opgave i MED/SU/AMO

  • Arbejd for, at den stressramte kollega vender tilbage til et forsvarligt arbejdsmiljø, og at andre kolleger ikke går ned med stress af samme årsag. 

  • Arbejd for at I har et godt beredskab (for eksempel psykolog hjælp) til den ramte kollega.

  • Arbejd for at I får anmeldt de konkrete episoder.

  • Arbejd for, at I forebygger, fjerner eller mindsker de årsager, der kan føre eller fører til arbejdsrelateret stress. Det kan for eksempel ske gennem arbejdet med APV og/eller trivselsmålinger.

  • Kontakt din FOA-afdelings arbejdsmiljøansvarlige hvis du er i tvivl.