Se med i videoen om lær mere om, hvad SPARK går ud på.

Gratis hjælp til bedre arbejdsmiljø på det kommunale område

Arbejdspladser på det kommunale område kan få gratis hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Et sundt psykisk arbejdsmiljø gør arbejdspladsen til et godt sted at være. Derfor skal det passes og vedligeholdes. SPARK er et gratis tilbud til alle kommunale arbejdspladser, som ønsker at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø. Se en kort introduktion til SPARK i videoen øverst. 

SPARK til det psykiske arbejdsmiljø 

For at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø blev det ved overenskomstforhandlingerne 2015 aftalt, at der skulle tilbydes bistand til at arbejde for et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø under det såkaldte SPARK-projekt, som du kan læse om her på siden. Aftalen er siden blevet forlænget.

SPARK (Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne) medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejder-repræsentanter på den enkelte arbejdsplads, i deres arbejde med psykiske arbejdsmiljøproblematikker.  

SPARK-konsulenterne vil, gennem dialog og faglig støtte, medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser.

De hjælper med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes eller opstår i og omkring løsningen af kerneopgaven.

Den primære målgruppe er Lokal-MED og ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TRIO).

Få mere viden 

I en serie videoer kan du få indblik i SPARKs tilgang til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø og få konkrete anvisninger, som I selv kan bruge på arbejdspladsen. 

Se videoer fra SPARK 

sparkweb.dk findes mere information om SPARK, samt de seks temaer, som SPARK-konsulenterne tilbyder af støtte inden for:

1. Forandringer og omstillinger
2. Forbedret samarbejde mellem medarbejdere/ledere
3. Risiko for vold og trusler
4. Arbejdets indhold, omfang og udførelse
5. Alenearbejde
6. Chikane, herunder mobning og seksuel chikane 

SPARK kan også bruges til at samle op på den turbulente tid og de mange omstillinger, der er fulgt med corona-pandemien. Læs om denne mulighed i artiklen Saml op på coronatiden med et SPARK-forløb 

Sådan har andre fået hjælp

Vejle: Medarbejdere og ledere på et plejecenter fik bedre forståelse for hinandens fagligheder

Odense: Opgavefordelingen kom på plads på rehabiliteringscenter 

Læsø: Bedre kommunikation mellem sosu-personale og sygeplejersker 

Randers: Arbejdsplads fik sat ord på forskelligheder med SPARK-forløb

Esbjerg: Arbejdsplads fik redskaber til at arbejde med forandringer: Vi satte teori på frustrationer

Ringkøbing/Skjern: Plejehjem fik støtte til arbejde med vold og trusler


Ansøgning

Ansøgning foregår via ansøgningsblanketten på Sparkweb.dk

Vær opmærksom på, at den enkelte kommunale arbejdsplads skal ansøge i enighed, dvs. at ledere og medarbejderrepræsentanter i fællesskab skal være enige om at ansøge.

Bedre psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads?

Hvis du tænker, at din arbejdsplads kunne have glæde af gratis bistand inden for disse emner, så tag fat i din tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentant eller din afdeling.

De kan undersøge, hvordan din arbejdsplads kan få glæde af konsulenternes hjælp.

Find din afdeling