Sig det højt - gør det fagligt

Er dagligdagen blevet mere presset på din arbejdsplads? Er der måske en risiko for, at der kan ske alvorlige fejl eller svigt? Er der brug for at få sat fagligheden forrest? Her kan du finde redskaber til at få sagt problemerne højt til beslutningstagerne i kommunen eller regionen.

Dialogværktøj: 'Sig det højt'

Værktøjet kan bruges i mange forskellige situationer, hvor der er brug for at tale sammen om svære situationer. Det er rigtig godt til at starte samtaler og få lagt en plan for, hvad der bør gøres.