Pressemeddelelse

FOA: Et godt forlig - og et historisk perspektiv

Vi kan omsider se frem til reallønsstigninger. Nattens forlig mellem KL og ansatte i kommunerne giver lidt mere i posen – og det baner vejen for en ny storstilet aftale om uddannelse i den offentlige sektor, mener FOA.

Forliget indeholder generelle lønstigninger til alle over de næste tre år på 5,42 procent inklusiv de lønstigninger, som forventes af at komme fra den særlige reguleringsordning. Hvis inflationen fortsætter på det nuværende meget lave niveau, vil de ansatte i kommunerne opleve en pæn fremgang i købenkraften af deres løn.

 

"Sammenlignet med de seneste to overenskomstforlig, som var stærkt præget af den økonomiske krise, peger dette forlig i den rigtige retning. De kommunalt ansatte skal naturligvis have andel i den forbedrede økonomi, når vi så småt begynder at bevæge os ud af krisen," siger forbundsformand Dennis Kristensen.

 

"Og vi er især tilfredse med, at forliget baner vejen for en storstilet uddannelsesaftale med kommunerne, hvor alle FOAs ufaglærte grupper i fremtiden får ret til uddannelse til faglært niveau. Her kommer FOA og KL til for alvor at sætte kød og blod på sloganet "Fra ufaglært til faglært". Det vil både løfte den enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet og kvaliteten i velfærden", siger forbundsformand Dennis Kristensen.

 

Det nye kommunale forlig underskrives kl. 9.00 i dag. Og udformningen af den nye aftale om uddannelse skal forhandles af KL og FOA den 23. februar. Der er enighed om de overordnede principper, men en række overenskomst-bestemmelser og overgangsordninger mangler at blive aftalt, inden en endelig aftale er på plads.

 

Det nye kommunale forlig giver også mere barselsorlov til mænd, og forliget indeholder en meget tiltrængt ny indsats til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

 

"Der er i den grad brug for en massiv indsats omkring det psykiske arbejdsmiljø. FOAs medlemmer og de øvrige kommunalt ansatte oplever i disse år et stadigt større pres på mulighederne for at yde den gode indsats. Det skal der gøres noget ved. Til gengæld ærgrer det mig stadig, at vi i denne omgang ikke fik tilgodeset de lavest lønnede med ekstra lønstigninger. Det vidste vi desværre på forhånd, fordi de højestlønnede lønmodtagere ganske uforståeligt blokerede for kravet," nævner Dennis Kristensen

 

Der er i forliget også strammet helt unødigt ved den særlige reguleringsordning, der skal sikre en parallel lønudvikling mellem det offentlige og det private. Efter krav fra finansminister Bjarne Corydon skal enhver offentlig lønstigning, der ligger ud over de private stigninger, modregnes i de lønstigninger, parterne aftaler.

 

"Det er et benhårdt arbejdsgiverkrav, man ikke burde opleve fra en centrum-venstre-regering. Corydon mener det åbenbart dybt alvorligt med sin konkurrencestat, og det mærker de offentligt ansatte nu på ny. Vi kan stå tilbage og konstatere, at der vælges kommunalpolitikere til at styre kommunerne, mens det i sidste ende er finansministeren reelt er den, der bestemmer," siger Dennis Kristensen.