FOAs årsregnskaber

Se FOAs hoved- og nøgletal

 Resultatopgørelse

 2020  2019  2018  2017 2016 
Primære indtægter  544.968  555.758  564.385  570.782 552.499
Resultat af ordinær drift  28.060  3.399 -670  16.413  20.209
Finansielle poster, netto  71.694 52.181 348.748 35.013 27.189
Årets resultat 154.855 33.231 318.320 25.007 38.114
           
Medlemmer  173.608 175.390 178.871 180.351  182.109
(inkl. pensionister)          

Hent årsregnskaber

Download som PDF

 

FOAs investeringsstrategi

FOAs formue består dels af forbundets egenkapital, dels af midlerne i Strejkefonden. For begges vedkommende er der tale om midler placeret i ejendom (forbundshuset), finansielle anlægsaktiver (eks. PenSam, Arbejdernes Landsbank) og midler, som frit kan placeres. Denne investeringsstrategi koncentrerer sig om de midler, som frit kan placeres.

Hent FOAs investeringsstrategi (PDF)