FOAs årsregnskaber

Se FOAs hoved- og nøgletal

 Resultatopgørelse

2023  2022   2021  2020  2019
Primære indtægter 567.305  567.593  563.374   544.968  555.758
Resultat af ordinær drift -7.698  2.045  23.294   28.060  3.399
Finansielle poster, netto 145.253  -170.516  151.089   71.694 52.181
Årets resultat 129.752  -252.577  208.203  154.855 33.231
           
Medlemmer 167.315  168.573  172.026   173.608 175.390
(inkl. pensionister)          

Hent årsregnskaber

Download som PDF