FOAs årsregnskaber

Se FOAs hoved- og nøgletal

 Resultatopgørelse

 2021  2020  2019  2018  2017
Primære indtægter 563.374   544.968  555.758  564.385  570.782
Resultat af ordinær drift 23.294   28.060  3.399 -670  16.413
Finansielle poster, netto 151.089   71.694 52.181 348.748 35.013
Årets resultat 208.203  154.855 33.231 318.320 25.007
           
Medlemmer 172.026   173.608 175.390 178.871 180.351
(inkl. pensionister)          

Hent årsregnskaber

Download som PDF