FOAs årsregnskaber

Se FOAs hoved- og nøgletal

 Resultatopgørelse

2022   2021  2020  2019  2018
Primære indtægter 567.593  563.374   544.968  555.758  564.385
Resultat af ordinær drift 2.045  23.294   28.060  3.399 -670
Finansielle poster, netto -170.516  151.089   71.694 52.181 348.748
Årets resultat -252.577  208.203  154.855 33.231 318.320
           
Medlemmer 168.573  172.026   173.608 175.390 178.871
(inkl. pensionister)          

Hent årsregnskaber

Download som PDF