Regnskaber og tal

Her kan du se medlemstal, FOAs årsregnskaber og løn og rejseudgifter for FOAs politiske valgte og direktion.