Glimt fra et faggruppelandsmøde

FOA Vests faggrupperepræsentanter fortæller om deres oplevelser fra faggruppelandsmødet

Faggruppelandsmødet 4. og 5. oktober 2022 for Social- og Sundhedsassistenter.

Birthe Riknagel, Social- og sundhedsassistent:

Først kom Torben Hollman på scenen og fortalte om FOA’s vision: Et arbejde for livet. Torben gjorde opmærksom på, at FOA har gjort et stort arbejde i forbindelse med Ny Ældrelov og Psykiatriloven. FOA er ikke en person, men et hold og et sammenhold.

Torben som er holdt som sektor formand pr. 31. oktober 2022. Takkede alle for samarbejdet gennem årene. 

Arbejdsområdet "hjemmeplejen."

Det første emne var små teams. Der kom forskellige eksempler fra de forskellige kommuner. F.eks. fra 8 til 18 personer i hver gruppe. Det blev nævnt, at 18 personer var ok for ikke at blive for sårbare ved sygdom. Ved små teams er det meningen, at man er selvkørende og ikke flere ledere.

Fremtid på fuldtid 
Der var en god debat. Der var stor enighed om, at det er mindre stressende at arbejde i 8-timers vagter, så dagen bliver afrundet og dokumenteret.

Er der for mange af de unge, der ikke vil have 37 timer? Yngre kolleger ønsker mere tid med familierne. Bornholm giver et enegangs beløb for at gå op i tid 7000 kr.

Hvad ønsker brugerne af hjemmeplejen? Måske har man været vant til at bade om aftenen i mange år, nu skal alt foregå om formiddagen.

Hvad ønsker de ansatte?
- Først og fremmest indflydelse på egen arbejds tid. 
- Arbejdstidssamtaler som en del af MUS.

Op i tid skal være et attraktivt tilbud. Vi skal have indflydelse på hvor de ekstra timer skal ligge, det er ikke kun lederen, der skal bestemme det.
Der var mange bud på, hvad gevinsten ved fuld tid er, udover flere penge også bedre pension og større kontinuitet for borgerne mm.

Forbundsnæstformand Thomas Enghausen var inviteret til at gøre os klogere på stærke arbejdsfællesskaber.
Medarbejder og leder er afhængig af hinanden for at løse opgaverne.

Så kom Lasse Brandt Andersen til mikrofonen med et meget sjovt og spændende oplæg. Hvorfor reagerer vi, som vi gør i et arbejdsfællesskab? Vi skal selv drage vores erfaringer. Vi skal se på egen adfærd og andres adfærd. Vi er alle styret af ur hjernen. hvad står der her ”6” ja det kommer jo an på hvad side af bordet man står på. Hvad er vores selvværd og hvad er vi værd for flokken. ??? Lavt selvværd jagter ros og anerkendelse.!

Der var flere spændende oplægsholdere, men svært at gengive alle guldkornene, så her kommer nogle af udsagnene.

  • Vi er en værdifuld gruppe, der er ikke så mange af os.
  • Vi skal være bedre til at beskrive vores kompetencer så vi kan byde ind på opgaverne.
  • Unge direkte på SSA uddannelsen giver stort frafald.
  • En ældrepleje med tid til omsorg.
  • Visitationen tættere på borgeren.
  • Et system der bygger på tillid, vi der er tæt på borgeren ved oftest bedst.
  • Dokumentations krav, drop det, stol på hinanden.

Fremtiden i mit fag

For mange søger væk fra faget. Man skal have lov til at lave sit arbejde ordentligt for at beholde os i faget.

Til sidst ros til to social- og sundhedsassistenter fra Sydvestjysk Sygehus. De fortalte om deres kompetencer, og hvordan de har kæmpet sig til dem på deres afdeling super flot.  Så meget peptalk kunne man godt bruge ude på arbejdspladserne.