Social- og Sundhedssektoren i FOA Vest

Bestyrelsen

Sektorformand: Marianne Brogaard Jensen
Næstformand: Arne Højvang Jensen
Bestyrelsesmedlem: Anne Marie Siig Davidsen
Bestyrelsesmedlem: Helle Saksager
Bestyrelsesmedlem: Linette Finne
Bestyrelsesmedlem: Kirsten Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Lissi Hansen
Bestyrelsesmedlem: Torben Larsen
Bestyrelsesmedlem: Mona Jepsen
Bestyrelsesmedlem: Janni Frederiksen
Bestyrelsesmedlem: Jannie Fahnø Riis
Suppleant: Gitte Christiansen
Suppleant: Vakant

 

Det blev vedtaget, at der kun skal være to suppleanter.

Område

Social og sundhedssektoren har cirka 5100 medlemmer og organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

 • beskæftigelsesvejledere
 • handicaphjælpere
 • hjemmehjælpere
 • ikke faglærte indenfor områderne
 • ledere/mellemledere i den kommunale ældreomsorg
 • neurofysiologiassistenter
 • plejere
 • plejehjemsassistenter
 • portører
 • social- og sundhedsassistenter
 • social- og sundhedshjælpere
 • sygehjælpere
 • tilsynsførende assistenter
 • værkstedsassistenter og -ledere

 

Faggruppe-repræsentanter

 

Anne Marie Davidsen, social- og sundhedshjælper
Birthe Madsen, handicaphjælper
Gitte Bloss, neurofysiologiassistent
Helle Saksager, beskæftigelsesvejleder
Rikke Theilgaard Jessen, social- og sundhedsassistent
Torben Larsen, portør

 

Der mangler faggrupperepræsentanter indenfor følgende fagområder:

 

- hjemmehjælpere
- sygehjælpere
- plejehjemsassistenter
- plejer
- tilsynsførende assistent
- handicap-ledsager
- ledende servicepersonale
- ledende værkstedspersonale
- leder/mellemleder

 

Vælg din faggrupperepræsentant

Sektorbestyrelsen i Social- og sundhedssektoren ønsker, at faggruppe-repræsentanten fremover vælges på demokratisk vis på generalforsamlingen.

Det betyder, at i de år der er generalforsamling i sektoren (i lige år) vil der i FOA Vests nyhedsbrev og på FOA Vests hjemmeside blive udmeldt en dato som deadline for opstilling til valg som faggruppe-repræsentant. (14 dage før generalforsamlingen - i 2022 er det 27. september)

Så kan du se dig selv i nedenstående punkter, og har lyst til at gøre en indsats i FOA, så stil op som faggrupperepræsentant for dit fagområde. Har du lyst til det så send en mail til vest@foa.dk 

 • Deltager i debat omkring faglige vinkler
 • En der gerne formidler ny viden til andre fx kollegaer og samarbejdspartner på og uden for arbejdspladsen
 • En der undrer sig og reflektere over det nye og det gamle som bruges i de faglige refleksioner i dagligdagen.
 • En der har lyst til at gøre en forskel og bidrage med energi til faggruppen
 • En der har et netværk og kan indsamle viden bredt

Sektorens forventninger til faggruppe-repræsentanten:

 • Du forbereder materiale, til formødet i din lokale afdeling, så der kan ske en drøftelse inden faggruppelandsmødet.
 • Du laver et skriftligt indslag til hjemme siden, så dine faggruppekolleger kan få info omkring landsmødet og hvad du tænker om de udfordringer du ser.
 • Du er indstillet på at kunne blive kaldt ind i arbejdsgrupper ad hoc, hvis muligheden byder sig.

Selve valget er gældende fra generalforsamlingen samme år.

Skulle der i perioden mellem processen blive vakante pladser på grund af fratrædelser, vil det være sektoren der i en proces med FTR vil finde mulige suppleanter for den vakante periode op til næste valgproces.