Uddannelseskontrakt

Hvis du har spørgsmål om din uddannelseskontrakt, er du velkommen til at kontakte FOA Vest

Uddannelseskontrakt for Social og sundhedselever

·         Arbejdsgiver har med uddannelseskontrakten forpligtet sig til, at ”give” elever en færdig uddannelse.

·         Bliver du syg, skal på barsel eller andet lovligt forfald, hjælper FOA med at få uddannelseskontrakten forlænget.

·         Derfor er det vigtig, at du kontakter FOA, hvis der sker noget i dit uddannelsesforløb, der gør, at du ikke kan gennemføre uddannelsen på den aftalte tid.

·         Kontakten til FOA skal være taget inden kontrakten udløber.