Sektorer i FOA Vest

Afdelingens faggrupper er samlet i sektorer:
Sektorerne har kompetence til under ansvar overfor afdelingsbestyrelsen at varetage:

  • Alle faglige sager indenfor sektorens område
  • Overenskomstspørgsmål
  • Indhentning af specielle overenskomstkrav
  • Faglig og organisatoriske tiltag indenfor sektorens område
  • Områdets egne erhvervsfaglige uddannelser
  • Elevarbejde
  • Informationsarbejde overfor medlemmer
  • Oprettelse af klubber
  • Servicering af tillidsvalgte
  • Decentral lønforhandling

Pædagogisk sektor

Social- og sundhedssektor

Teknik- og servicesektor 

Kost- og service sektor