Fakta om FOA Vest

Du hjælper andre - Vi hjælper dig

FOA Vest er en sammenlægning af de to afdelinger FOA Esbjerg og FOA Varde. Vi dækker de fem kommuner Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen. I afdelingen er der ni valgte og 18 ansatte samt cirka 270 tillidsvalgte.

Her kan du læse lidt om vores nye afdeling - Hvilke faggrupper har vi? Hvem møder du i FOA Vest? og hvordan kan vi hjælpe dig bedst muligt.