Afdelingslove i FOA Vest

Her kan du læse hvilke love, der gælder for FOA Vest og de fire sektorer

FOA Vest, der er en fusion af FOA Esbjerg og FOA Varde, ledes i dagligdagen af en afdelingsformand og de politisk valgte i fællesskab. 
Afdelingen har fire sektorer, som ledes af en sektorformand, som også er politisk valgt.

Lovene i afdelingen er vedtaget på generalforsamlingen, som bliver holdt hvert andet år.

Afdelingsloven
Social- og sundhedssektoren
Pædagogisk Sektor
Kost- og servicesektoren
Teknik- og servicesektoren