Tillidsvalgte i FOA Vest

I FOA Vest har vi et stærkt hold af tillidsvalgte, der står klar til at hjælpe dig.

I FOA Vest, der dækker Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner, er vi 138 tillidsrepræsentanter og 130 arbejdsmiljørepræsentanter spredt ud på alle arbejdspladser. De står alle parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til for eksempel dine arbejdsforhold, overenskomsten eller dit arbejdsmiljø.
Alle tillidsvalgte bliver uddannet af FOA Vest.

Derudover har vi 10 Fællestillidsrepræsentanter i FOA Vest, som du også kan kontakte: 

Gitte Christiansen
Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune.
Tlf. 51 68 40 77

Lissi Hansen
Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune.
Tlf. 51 16 64 90

Rikke Holm Knudsen
Voksenstøtteområdet, Billund Kommune.
Tlf. 24 40 40 73

Jannie Fahnø Riis
Ældreområdet, Varde Kommune.
Tlf. 20 57 36 73 

Linette Finne
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg/Grindsted.
Tlf. 23 62 43 72

Inger Petersen
Social og Tilbud, Esbjerg Kommune.
Tlf. 21 23 04 80

Helle Saksager
Ældre og Social området, Vejen Kommune.
Tlf. 30 17 13 70

Susanne Juhl Schønning
Daginstitutionsområdet i Billund Kommune for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
Tlf. 22 32 50 35

Hanne Tosti
Dagplejerne, Esbjerg Kommune
Tlf. 27 24 19 12

Lars Ulsøe Nielsen
Teknisk service på skolerne, Esbjerg Kommune.
Tlf. 22 27 65 14