Arbejdsmiljøgruppen i FOA Vest

I FOA Vest har vi en arbejdsmiljøgruppe, som arbejder for et sundt og sikkert arbejdsmiljø

Foa Vest vil styrke arbejdsmiljø-arbejdet både på det faglige og det politiske niveau samt styrke de tillidsvalgte til gavn for medlemmerne.
Derfor har vi i FOA Vest valgt at have en arbejdsmiljøgruppe, der har følgende sammensætning:

 • Anne Berit Aas
 • Anne Mette Jensen
 • Bente Skjøth (arbejdsmiljøansvarlig)
 • Berit Rasmussen
 • Britta Kyhn
 • Elin Ø Hansen
 • Pia Paarup Wieckhorst
 • Rene Svoldgaard
 • Ulla Bregnø

Arbejdsmiljøgruppen har sammen med den arbejdsmiljøansvarlige følgende arbejdsopgaver:

 • Gruppen drøfter alt inden for arbejdsmiljø - blandt andet ny lovgivning, vejledninger, hvad der sker på vores arbejdspladser og formidler det videre til tillidsvalgte.
 • Sparring og vidensdeling. Arbejdsmiljøgruppen ønsker, at der kommer flere AMR-netværk op at stå. Vi opretter AMR-netværk, hvor det er muligt.
 • Sparring og drøftelser af temaer og emner til temadage og arrangementer. Der kan ønskes alt tænkeligt inden for FOAs områder, og hvad der har med arbejdsmiljøet at gøre. Skulle der være ønsker om foredrag eller lignende, så kom med forslag og udvalget overvejer og undersøger, om det kan lade sig gøre.

Gruppen kontaktes igennem Bente Skjøth bens@foa.dk eller Foa Vest på vest@foa.dk

Kom gerne med input og vidensdeling - FOR SAMMEN GØR VI FORSKELLEN