infoa nr. 2 - 2007

Lederen
Endelig er det gået op for kommunalpolitikerne, at ældreplejens personalesituation er katastrofal.
Kommunerne mangler personaleressourcer, og vil ikke kunne skaffe nok uddannet personale, i mange år fremover.

Syge kommer i klemme i sagspukler
Langsommelig opfølgning på sygedagpengesager får alvorlige konsekvenser for de berørte sygemeldte. Dem kom der nogle flere af i Københavns Kommune da man etablerede de nye jobcentre sidste sommer.
Jobcentrene blev etableret under noget kaotiske forhold, som skabte produktionsnedgang.

Vilje til velfærd
Tre forbund er gået i fælles front for velfærd. Første markering i det nye intensiverede samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, BUPL og FOA var en velfærdskonference d. 5. februar.

"Fru Hansen kommer jo ikke forbi på en kødkrog"
Debatten om velfærd bliver en kamp om den offentlige sektor.
Regeringens kvalitetsreform har i de forløbne måneder været til debat på tre møder tre steder i Danmark. I næste runde skal reformtankerne konkretiseret.
- Først da kommer kanterne i debatten, mener Dennis Kristensen, formand for Fag og Arbejde. FOA.

Mens vi venter på kvalitetsreformen
Debatten om velfærden og ældreplejen er aktuel frem til sommer, hvor regeringens bebudede kvalitetsreform ser dagens lys. På et gå-hjem-møde var der indslag om at inddrage personalet i forandringer, om at sætte de ældre i centrum for indsatsen og om indførelse af sundhedskoordinatorer

Anna ved aldrig hvem der dukker op
Tre gange om dagen skal Anna Troelstrup have hjælp til personlig pleje, og hertil kommer den praktiske rengøring samt indkøb og vask. - De fleste er søde, men der kommer hele tiden nye, synes den 90 årige pensionist fra Københavns Sydhavn

Sund og slank med Dagmargården
De havde tabt 19,6 kg til sammen i løbet af de første tre uger med Vægtvogterne.

Dagbog fra Dagmargården
Det står lidt stille for tiden

Den gamle fleece - blev fikset op

Sund mad er stærk medicin
Ved at ændre dine madvaner kan du nedsætte din risiko for hjertekarsygdomme og andre livsstilssygdomme. Som bonus får du blandt andet en slank og sund krop og føler dig friskere og bedre tilpas. Men vær tålmodig. Det tager tid at vende

Løndrys i flere kommuner
7.000 kr. mere om året til nyansatte i Rødovre Kommune, foreslår enhedslistens repræsentant i byrådet.

Hospitalsplan i høring
Region Hovedstaden er klar med en hospitalsplan og en psykiatriplan. Høringsfasen kører fra 7. februar og slutter medio april.

Hospital og Pyskiatriplan i Region Hovedstaden

De unge er kortsigtede forbrugere
Den administrerende direktør for BEC Business i Ballerup bliver formand for bestyrelsen af social- og sundhedsskolen i Vognmagergade. Skolechef Inger Margrethe Jensen skal være sekretær for bestyrelsen.

Sidste hold på opskoling
Slut med opskoling. Det sidste hold opskolede social- og sundhedsassistenter er nu draget i praktik med højt selvværd og gå på mod.
Sidste dag klassekammeraterne var sammen på skolen i Herlev var infoa med.

Kampe  og kampe
Klummen

24 timer med fravær
Synlige fraværsbarometre, ambassadørkorps, indflydelse og mellemledere der skal uddannes i samtaleteknik. Det er nogle af de 21 bud, der blev resultatet af 24 timer med spot på sygefravær.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns mål er i første omgang at få sygefraværet ned fra 22 til 20 dage.

120 kr. pr. måned
120 kr. er forskellen på at være medlem af Kristelig Fagforening og FOA.
Dem betaler Dorthe Frieling gerne, for hun får noget for dem, og så kan hun vel hente dem hjem på lønnen, mener hun.