$name

Vilje til velfærd

 
Tre forbund er gået i fælles front for velfærd. Første markering i det nye intensiverede samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, BUPL og FOA var en velfærdskonference d. 5. februar. 
 
 Af Merete Astrup
 
Målet er et få skabt en større politisk vilje til velfærd, og forbundene har udgivet debatoplægget "Vilje til Velfærd".

Hvis der er nogen der burde kunne påvirke udviklingen er det de offentlige ansatte. Som formand for Danmarks Lærerforening sagde Anders Bondo blandt andet sagde i sit indlæg:
- Vi er eksperterne. Vi har ikke bare en ret til at påvirke, vi en har pligt.

Nøgleordene for debatoplægget hedder solidaritet. Det er et afgørende element for fagbevægelsen, det er det bærende menneskesyn.

Velfærdssamfundet handler ikke kun om konkurrence, men også om solidaritet.
- Velfærdssamfundet i vores vision er ikke en begrænsning, men en udfoldelse for den enkelte., sagde Anders Bondo.

Dagordenen som de tre forbund vil diskutere er et velfærdsamfund for alle. Ikke bare et velfærdssamfund, der samler de svage op, det skal vi, men debatten skal handle om at udvikle velfærdssamfundet.

Vi kan som forbund går ind og putte mere kvalitet i den overordnede diskussion, som det hedder i debatoplægget.

Det handler om at prioritere, om kvalitet for pengene. Det handler om hænder, og der er mange veje til flere hænder.
 
Her er otte veje:
- Attraktive løn- og arbejdsvilkår
- Et bedre arbejdsmiljø
- En særlig mod
- Gode og attraktive uddannelser
- Kompetenceudvikling
- Fra deltid til fuldtid
- Seniorordninger får folk til at blive
- Bedre integration
 
(Læs interviewet med Dennis Kristensen, formand for Fag og Arbejde)

Tilbage til infoa nr. 2 -2007