$name

24 timer med fravær

 
Synlige fraværsbarometre, ambassadørkorps, indflydelse og mellemledere der skal uddannes i samtaleteknik. Det er nogle af de 21 bud, der blev resultatet af 24 timer med spot på sygefravær.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns mål er i første omgang at få sygefraværet ned fra 22 til 20 dage.
 
24 timers konference
 
Af Merete Astrup
 
Ingen nyhed at sygefraværet i Københavns Kommune er højt, for højt.
Nyheden er en konference der mundende ud i 21 bud på løsninger. Nogle lige til at iværksætte, andre kræver lidt mere planlægning og tid.

Konferencen skulle udfordre gamle vaner og udtænke nye løsninger.
Derfor var sammensætningen en blandet skare af kommunens egne ansatte på forskellige niveauer.
Som noget nyt var indbudt repræsentanter fra det private erhvervsliv f.eks. Irma og CBS.

- Kombinationen af vores egne og folk udefra viste sig at være godt, hvilket vi også havde troet på, siger adm. direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Jesper Fisker.

Det er godt at få øjne på udefra, mener han. Ikke at forstå, at de ansatte ikke ved hvor skoen trykker.

En af de medarbejdere, der ved hvor skoen trykker, der var med på konferencen, er FTR Vibeke Jensen.

Hun er enig med Jesper Fisker i den gode kombination af folk udefra og egne.
 
Den syge ved bedst
- Det var en rigtig god konference og spændende i sin form og sit indhold. Nogle skønhedsfejl, som der kan rettes op på. En af dem er, at der er få medarbejdere med i sådan en type konference. Vi kommer med vore oplevelser og forklaringer på det høje sygefravær.

Det er medarbejderne, der f.eks. kan fortælle, om de er syge på grund af en dårlig ledelse, og selvom vi har fremført de samme ting, kommer det som AHA oplevelse for andre at have os med. Det er nu en gang den syge, der bedst ved, hvorfor den er syg, siger Vibeke Jensen.

Konferencen vekslede mellem oplæg og workshops. Og den indlagte natmad og vin havde sin funktion.

- Der virkede godt socialt, hvor vi fik talt på tværs om opgaverne på en anden måde. Der var mange kompetente folk med og konferencen foregik i en god stemning hele vejen igennem.

 Debatterne i workshops var spændende, og det var meget inspirerende med de private virksomheder. Det viser vel også de 21 forslag, der er kommet frem, siger Vibeke Jensen.

Hun kunne godt tænke sig at konference konceptet kom længere ud og tættere på medarbejderne. Ud i enhederne og måske endda helt ud på arbejdspladserne.

- Den energi og inspiration der ligger i den type konference bør flere have muligheden for at opleve, og få lov bruge 24 timer til det.

Ledere, forstandere og nogle tillidsvalgte deltager i sådanne seancer ind imellem, men medarbejderne får sjældent lejlighed til at være med i sådan et forum i så lang tid.

Det bliver mere synligt for medarbejderne, når debatten kommer tæt på. Og så ligger der da også en anerkendelse i, at medarbejderne får lov at være med i den slags konferencer. Det handler om værdsættelse, mener fællestillidsrepræsentanten.
 
Godt afsæt
Jesper Fisker mener, at 24 timers konferencen levede op til forventningerne om at udfordre gamle vaner og tænke nye løsninger.

Succeskriteriet var at få 12 bud på løsninger.
- Vi fik 21 bud. Dem har vi nu delt op i tre kategorier. Den ene kan vi iværksætte med det samme. Så har vi en der kræver mere forberedelse, men som kan sættes i gang inden alt for længe.

Og den sidste kategori er forslag der stå på stand by, fordi de kræver mere undersøgelse og flere overvejelser. Min ambition er at gruppe 1 skal sættes i gang med det samme, siger Jesper Fisker.

Han mener at konferencen skal måles på, hvad der er kommet ud af den, og hvor hurtigt det kan sættes i værk.

- Det er en af de konferencer, jeg forventer, der kommer noget ud af.
Vi skal have noget tid, men heller ikke for meget.
- Hvorfor er det lige præcis denne konference, den gør en forskel?

- Fordi den er designet på en sådan måde, at alt hvad vi gjorde, skulle vi kunne bruge til noget. Vi tænkte om, vi ikke kunne gøre det på en anden måde, end en konference, hvor man blot sidder og lytter, og det er lykkes, siger den administrerende direktør.

Det haster sådan set også med at søsætte løsningerne. For det høje sygefravær betyder færre hænder i plejen og øgede udgifter til vikarer.

- Det er derfor afgørende, at vi kommer sygefraværet til livs. Med de mange bud som konferencen resulterede i, har vi et godt afsæt for at arbejde videre, lyder det fra Jesper Fisker.
 
"Københavns Kommune er en meget rummelig arbejdsplads, og rummer nogle folk, der måske ikke er plads til i det private erhvervsliv, det giver også højere sygefravær.

Jeg tror det er vigtigt at kommunen både satser på at være rummelig og samtidig arbejder med karriereplaner og lederspirer, der kan tiltrække og fastholde ressourcestærke medarbejdere med mindre fravær.
 
(Anne Reff Pedersen, Copenhagen Business School (CBS),
der deltog i konferencen)

Tilbage til infoa nr. 2 - 2007