Skaf flere penge og slip medarbejderne fri!

af formand Palle Nielsen
 
Endelig er det gået op for kommunalpolitikerne, at ældreplejens personalesituation er katastrofal.
Kommunerne mangler personaleressourcer, og vil ikke kunne skaffe nok uddannet personale, i mange år fremover.

Lederne kæmper med mange ufaglærte, mange afløsere, konstant brug af dyre vikarer fra vikarbureauerne. Stort sygefravær og konstant søgen efter uddannet personale, og et psykisk arbejdsmiljø der har det rigtigt dårligt.
 
Det har fået flere kommuner til at lokke med flere lønkroner. Det hilser jeg selvfølgelig velkommen. Efter sagen om Fælledgården sidste sommer var alle politikere enige om, at de ansattes vilkår er for dårlige, for få ressourcer, lavstatus, og dårligt lønnet.

Alle var enige om, at de ansatte skal have mere i lønningsposen. Hermed blev der skabt forventninger fra de ansatte til, at politikernes ord ville blive til handling og ikke bare blive henlagt til overenskomstforhandlingerne i 2008. Derfor er det helt naturligt, at der nu lokkes med flere lønkroner.

 Jeg håber, at handlingen følges op overfor finansministeren, når kommunernes økonomi skal forhandles på plads først på sommeren. Der skal simpelthen flere penge til ældreområdet Udover flere lønkroner skal der en række andre initiativer til at vende situationen. Initiativer, som kræver flere penge. Rigtig mange penge!
 
Her er nogle af mine bud: 
 • Kommunalpolitikerne skal erkende, at kommunerne ikke er i stand til at levere den service, som de ældre har krav på. Stort forbrug af faglærte, afløsere og vikarer kan ikke sikre kvaliteten, og det serviceniveau politikerne har bestemt. Det er omkostningsfrist at erkende denne situation.
 • Der skal flere penge til at uddanne flere social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.
 • Vi skal lave uddannelsesaftaler for fastansatte ufaglærte.
 • Der skal flere penge til voksenelevløn under uddannelsen, både til hjælper - og assistentuddannelsen.
 • Flere penge til bedre integration, som kan være med til at skaffe flere hænder.
 
Og så skal de ansatte have mere medindflydelse på egen arbejdssituation. Eller udtrykt på en anden måde - Slip medarbejderne fri!
 
 • Deltidsansatte skal have tilbud om fuldtidsansættelse.
 • Medarbejderne skal have mere indflydelse på arbejdstidsplanlægning, herunder mere fleksible mødetider, der tager hensyn til den enkelte.
 • Medarbejderne skal selv bestemme, om de vil have tillæg udbetalt med pension eller frihed. Arbejdstidsaftalen bliver slet ikke brugt fuldt ud.
 • Flere penge til aftaler om frivilligt ekstraarbejde.
 • Flere penge til efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det skaber bedre service og mere kvalitet. Men også dygtigere og tilfredse medarbejdere.
 • Flere penge til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det kan samtidig være med til at nedbringe sygefraværet.
 • Flere penge til seniorordninger. Det er dokumenteret, at ansatte indenfor ældreområdet går tidligere på efterløn end andre. Og desværre ser vi i dag alt for få seniorordninger med indhold der rykker.
 
 
Alle disse initiativer kan stille og roligt være med til, at vi får flere hænder til at sikre og udvikle velfærden. Sikre de svage ældre. som er afhængige af veluddannede social- og sundhedshjælperes og social- og sundhedsassistenters indsats.

Det er initiativer, som kræver flere penge. Penge, som kommunerne ikke har. Kommunalpolitikerne må simpelthen få finansministeren til at frigive penge fra statens overskud. Det kan godt være, at vi har råd til at købe hele verden, men det kan de ældre og de ansatte altså ikke bruge til noget.
 
Samtidig vil jeg gerne lægge op til, at vi bruger de sidste års debat om de ansattes vilkår i ældreområdet, i de kommende måneders drøftelser af krav til overenskomstforhandlingerne.

Tilbage til infoa nr. 2 - 2007