$name

De unge er kortsigtede forbrugere

 
Den administrerende direktør for BEC Business i Ballerup bliver formand for bestyrelsen af social- og sundhedsskolen i Vognmagergade. Skolechef Inger Margrethe Jensen skal være sekretær for bestyrelsen.
 
Af Hanne Bros
 
Ingo er et norsk navn, men Ingo Østerskov er pæredansk og bor i Køge. Han er kendt som en dynamisk leder, der er god til at netværke og komme med oplæg på betydningsfulde årsmøder og seminarer.

Det kan både være i verdenen af handelsskoler, gymnasier og biblioteker, han optræder, men fremover kan vi måske også forvente ham som synlig figur som bestyrelsesformand for den selvejende institution for social- og sundhedsskolen i København.

Det er i hvert fald en af hans mærkesager: Social- og sundhedsuddannelserne skal være meget bedre til at markedsføre sig selv, være mere synlige og aktivt være med til at højne områdets anseelse i den brede offentlighed.

-  Renommeet er vigtigt, og det skal ændres på den korte bane, siger han. Eleverne er søgende og kortsigtede forbrugere, så vi skal gøre meget for at imødegå frafald.

For Ingo Østerskov er nogle af udfordringerne i år at udarbejde en tre årig handlingsplan for social- og sundhedsskolen i storbyen.
- Vi skal løfte erhvervets image og levere varen: gode elever!
 
Fastholdelse er svær
Ingo Østerskov byder på kaffe på sit kontor i Ballerup. Handelsskolen er fusioneret med to designuddannelser og hedder derfor nu BEC Business. Ingo Østerskov har luftfotos stående i rammer på gulvet af alle tre uddannelsessteder, som skal op og hænge på hans kontor.

Og det er helt bevidst, at Ingo som direktør herude på Vestegnen, er gået over i engelsk med BEC - Business Education Center.

- De unge zapper rundt i uddannelsessystemet. Derfor lyder det smartere at gå på BEC Business end at sige: "Jeg går på Ballerup Handelsskole".

-  Målgruppen - de unge - er svære at fastholde, fordi de får så mange tilbud både om job og i fritiden.

Både i Ballerup og på Social- og sundhedsskolen i Vognmagergade har vi mange etniske elever - de kan godt falde fra på grund af sprog- eller kulturforskelle. Derfor tror jeg, at det er lettere at være Social- og sundhedsskole i Jylland, forstået på den måde, at konkurrencen om de unge er meget hårdere her i hovedstadsområdet.

Ingo Østerskov tygger lidt på forslaget "human care college" - eller måske "SOSU CPH" men ender med en afværgemanøvre om, at han gerne vil mere ind i områdets identitet, inden der kommer den slags forslag på bordet:

- For de unge er engelsk jo naturligt - de siger MGP og ikke Melodi Grand Prix. Jeg  accepterer den måde, de unge vælger på, og jeg vil ikke forsøge at opdrage på dem.

Nu kunne man jo tro, at Ingo Østerskov selv havde huset fuldt af teenagebørn, men nej. Han bor sammen med sin kone i en murermestervilla i Køge. Her hedder børnene Emma og Kira, og det er to labradorhunde, som Ingo kan tale kærligt om med sin lidt syngende sjællandske dialekt.
 
 
Økonomen
Selvom Ingo Østerskov også var formand for den midlertidige bestyrelse, der forberedte overgangen til selvejende institution gennem hele 2006, virker det som om, at han gerne lige vil stikke fingeren i jorden, inden han kommer med flere kreative forslag.
 
Social- og sundhedsskoleelever er måske ikke helt som handelsskoleelever.
Han betragter sig selv og Jeppe Fisker som bestyrelsens "økonomiske bisser", der skal lytte til nogle, der kender fagområdet:

- Jeg har erfaring i ledelse af selvejende institutioner og er helt klart en fortaler for modellen, siger han.

For ham er der milevid forskel på selveje og den gamle ordning med fællesbestyrelser:
 - Selvejende institutioner er at sammenligne med en erhvervsvirksomhed. Bestyrelsen ansætter ledelsen - og vi kan afskedige skolelederen, hvis vi ikke synes, at de opstillede mål bliver opfyldt.

- Jeg kunne måske også finde på at give skolelederen mere i løn, hvis hun skaffer flere elever, kommer den overraskende melding fra bestyrelsesformanden.

Han virker ikke umiddelbart som en tør økonom, der vejer sine ord på en diplomatisk guldvægt, før de bliver udtalt til en journalist.

Han er for eksempel ikke bange for at sige højt, at der nok ikke er plads til fem Social- og sundhedsskoler i Region Hovedstaden "på den lange bane".

Det betyder, at Social- og sundhedsskolen i København skal konkurrere om elevernes gunst med samme form for skoler på Frederiksberg, i Brøndby, Hillerød og på Bornholm.

Da Bornholm af geografiske årsager nok bliver bibeholdt, kan det jo godt tyde på, at Social- og Sundhedsskolen på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg som lillebroren, bliver den, der er i fare for at lukke.
 
 
Bestyrelsen for social- og sundhedsskolen i København:
 
Ingo Østerskov, formand, adm. direktør BEC Business (handelsskolen i Ballerup) 
Jesper Fisker, adm. Director, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, København  
Ikram Sarwar, læge, medlem af Borgerrepræsentationen, udpeget af Københavns Kommune 
Vibeke Jensen, fællestillidsrepræsentant, udpeget af FOA Social- og Sundhedsafdelingen  
Helle Schmidt Andersen, administrativ medarbejder, udpeget af medarbejderne ved social- og sundhedsskolen København  
Jens Christensen, underviser, udpeget af medarbejderne ved social- og sundhedsskolen København  
Lisa Dahl Christensen, tidligere forbundssekretær i FOA, udpeget af bestyrelsen selv 
Jane Pregaard, klinisk uddannelsesansvarlig oversygeplejerske, udpeget ved selvsupplering  
Lone Jørgensen, ældrechef Brønshøj/Vanløse/Husum, udpeget ved selvsupplering 
Eleverne manglede ved bladets deadline stadig at udpege deres medlemmer. Region Hovedstaden får ingen medlemmer af bestyrelsen for skolen i Vognmagergade.
 
 
Faktaboks:
Skolerne i Brøndby og Frederiksberg
Fra FOA Social - og sundhedsafdelingen sidder næstformand Marianne Jensen i bestyrelsen.
 
Tilbage til infoa nr. 2 - 2007