$name

"Fru Hansen kommer jo ikke forbi på en kødkrog"

 
Debatten om velfærd  bliver en kamp om den offentlige sektor.
Regeringens kvalitetsreform har i de forløbne måneder været til debat på tre møder tre steder i Danmark. I næste runde skal reformtankerne konkretiseret.
- Først da kommer kanterne i debatten, mener Dennis Kristensen, formand for Fag og Arbejde. FOA.

  
Af Merete Astrup
 
Velfærdssamfundet skal sikre en god og kvalitativ offentlig sektor. Sådan er tonerne både hos regeringen og oppositionen.

- Problemet i debatten er at den ingen kanter har. Først når debatten skal ned på jorden, kommer kanterne, siger Dennis Kristensen.

Han mener, at kernen i velfærdsdiskussionen er hvor vidt den offentlige sektor skal være på omgangshøjde med det liv vi i øvrigt fører.

- Den store fare mod velfærden er, at den offentlige sektor får lov at forfalde. Forfald er selvfølgelig et relativt begreb. Men jo mere velstående et samfund bliver jo større og stærkere bliver kravet til kvalitet.

Vil vi have en ringere velstand, når vi skal på sygehuset, end vi har derhjemme. Hvis man mener ja, så står du med en offentlig sektor, der er slidt.  De af os, der kan finde private løsninger, vil gøre det. Så kan fanden tage de sidste.

- Hvordan hænger det sammen set i din optik, at regeringen siger, at den bruger flere penge på den offentlige sektor, og så ringere service?

- Du kan godt udsulte den offentlige sektor, selvom du bevilger penge, når væksten er for lille. Der er sket et sporskifte fra den rå besparelse i til en "stille forblødning". Kan man bruge det udtryk filosoferer Dennis Kristensen.

Det kan vi godt, er vi enige om, så Dennis fortsætter:
- Vi ved f.eks. at vi i 2015 skal være 10.000 flere ansatte i ældreplejen, bare for at holde det nuværende niveau.

Selvom der tilføres flere penge til ældreplejen, som regeringen siger, bruges der i dag færre midler pr. ældre end i 2002. Den form for udsultning er mere uigennemsigtig end de rå nedskæringer. Vi kan naturligvis aflæse nedskæringerne i de kommunale budgetter. Men på finansloven er der ingen rå nedskæringer.
 
Forbrydere  
- Den helt store kamp om velfærden handler om, hvilke opgaver fællesskabet skal løse. Vi har i virkeligheden brug for et fundamentalt opgør om det, siger Dennis Kristensen.

Efter hans mening er det fællesskabet, der skal løse opgaverne i den offentlige sektor, Fordi fællesskabet kan gør det bedre og billigere end private leverandører.

- Det private skal tjene penge på opgaverne, det offentlige er nonprofit. Det er meget enkelt, konstaterer Dennis Kristensen.

Han afviser ikke, at den offentlige sektor kan lære noget af den private.

- Men den private sektor kan også lære noget af at kigge over vores hæk. Jeg tror vi skal have et opgør om, at offentlige velfærdsydelser kan fremstilles på samme måde som i den private produktion, som fremstiller døde produkter.

- De offentlige ansatte kunne vinde meget, hvis vi kunne tydeliggøre, at gamle fru Hansen og lille Mathias ikke kommer forbi på kødkroge, siger Dennis Kristensen, og fortsætter:

- En velfærdsydelse er mødet mellem en borger, der har et behov og det professionelt veluddannet menneske. Det møde kan ikke erstattes af andet, lyder det fra FOAs formand.

Måling og dokumentation er et mantra for kommunerne og regeringen, og Dennis Kristensen modsætter sig ikke kvalitetssikring og dokumentation.

- Problemet er, at der hersker en mistillidskultur i den offentlige sektor. Med den detaljeret kontrol og måling, må man jo tro, at offentlige ansatte per definition er en flok forbrydere.

Til gengæld er befolkningens tillid til de offentlig ansatte stor, tillid til at de kan deres job - selvfølgelig kan de det. Det viser undersøgelser på trods af Fælledgården og andre historier.

Vi burde egentlig kunne rejse en folkesag. Slip medarbejderne fri og se hvad de kan, siger Dennis Kristensen  
 
Løn og miljø
Dermed er han inde på et af de største problemer for de offentlige ansatte, og ikke mindst i omsorgssektoren, som endnu en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) udgav i slutningen af februar. Nemlig arbejdsmiljøet.

Det har været fysisk hårdt i mange år, nu er det også psykisk hårdt. Der skrives og tales meget om stress især hos de mennesker, der har det grænseløse arbejde.

Men Dennis Kristensen tror, det gnaver mindst lige så meget, når man har et meget afgrænsede job, og ikke har indflydelse på eget arbejde.

Jeg tror den social- og sundhedshjælper eller pædagog, der går hjem med bevidstheden om, at de kunne have gjort det bedre, får stress. Så vi skal have skabt et arbejdsmiljø, hvor de ansatte får lov at udvikle sig i sit fag og får lov at bruge det.

Altså et bedre arbejdsmiljø, hvad med lønnen?
- Jamen hele lønniveauet skal op. Et af de problemer vi har, er det kønsopdelte arbejdsmarked. Vores medlemmer ligger væsentligt under mandefag med tilsvarende uddannelser. Lønniveauet handler desuden også om image.

Det koster penge?
- Ja det koster penge. Men der er penge. Blot et eksempel: skattestoppet betyder, at statskassen mangler 26 milliarder. Ældreplejen vil koste 31 milliarder.

Det er altså ikke en diskussion om Danmark har penge. Det er en diskussion om prioritering.
Om balancen mellem velstand og velfærd.
 
Tilbage til infoa nr. 2 - 2007