$name

Hospital og Psykiatriplan i Region Hovedstaden


Den 7. februar blev Hospital- og Psykiatriplanen sendt i offentlig høring.
Høringsperioden strækker sig frem til starten af april måned.
 
Hospitalsplanen inddeler Region Hovedstaden i fire planlægningsområder for hospitalerne: Nord, Midt, Byen og Syd.

De fire planlægningsområder har hvert et områdehospital, som tager sig af den akutte behandling inden for kirurgi og medicin, er døgnåbne og har fælles akutmodtagelser.

De fire område hospitaler i regionen er:
● Hvidovre Hospital (Syd)
● Bispebjerg Hospital (Byen)
● Herlev Hospital (Midt)
● Nordsjællands Hospital i Hillerød (Nord)
 
Planlægningsområderne tager udgangspunkt i de nye kommunegrænser og bydele.
Alle regionens hospitaler - undtaget Rigshospitalet og Bornholms Hospital - er knyttet til et planlægningsområde.

I områderne Nord, Midt, Byen og Syd er der et eller to nærhospitaler, der sammen med områdehospitalet skal sikre nærhed i behandlingen på det medicinske område og gode arbejdsrelationer til kommunerne.
 
Nærhospitalerne vil have planlagt klinikker, hvor patienter tilbydes planlagt kirurgiske forløb.

Regionens seks nærhospitaler er:
● Glostrup Hospital (Syd)
● Amager Hospital (Midt)
● Frederiksberg Hospital (Byen)
● Gentofte Hospital (Midt)
● Nordsjællands Hospital i Helsingør (Nord)
● Nordsjællands Hospital i Frederikssund (Nord)

Gentofte og Glostrup hospitaler skal også tage sig af udvalgte hoved- og specialefunktioner inden for hjerte- og lungemedicin (Gentofte) og inden for Neurologi, neurokirurgi og neurorehabilitering (Glostrup)
 
Rigshospitalet har status som specialhospital, og varetager desuden gynækologi, fødsler og børn m.m. for Byen.
 
Bornholms Hospital varetager - grundet de særlige geografiske forhold - de mest almindelige behandlinger, og knyttes organisatorisk til Rigshospitalet
.
 
Nordsjællands Hospital
Hospitalsplanen medfører, at den neurorehabilitering, der i dag er i Esbønderup flyttes til
Nordsjællands Hospital i Frederikssund, og klinik for rygmarvsskade i Hornbæk flyttes til Glostrup Hospital. Hvis dette besluttes, nedlægges de to matrikler.
 
For Nordsjællands Hospital i Hørsholm gælder, at samtlige funktioner flyttes og integreres på regionens øvrige hospitaler. Når Hørsholm Hospital bliver ledigt, flytter Psykiatrisk Center Gentofte til denne matrikel.
 
Psykiatrien
For psykiatriens vedkommende er der et stort sammenfald mellem hospitalernes optageområde og de psykiatriske afdelinger /centres optageområde. Formålet med dette er at understøtte samarbejdet mellem hospitalerne og de psykiatriske afdelinger/centre.
Et centralt hensyn har været, at den enkelte kommune, og i København den enkelte bydel, skal have én primær samarbejdspartner.
 
De psykiatriske afdelinger/centre samles under følgende planlægningsområder
● Planlægningsområde Nord - Psykiatrisk sygehus Hillerød
● Planlægningsområde Midt - Psykiatrisk Center Ballerup, samt Psykiatrisk Center Gentofte 
   (fremover Hørsholm)
● Planlægningsområde Syd - Psykiatrisk Center Glostrup, Hvidovre Psykiatriske afdeling,
    Amager Psykiatriske afdeling.
● Planlægningsområde Byen - Rigshospitalets Psykiatriske afdeling, Bispebjerg Psykiatriske
    afdeling og Frederiksberg Psykiatriske afdeling.
 
På Sct. Hans Hospital vil der fremover være to funktioner:
- en funktion for specialbehandling af de sværeste tilfælde af retspsykiatriske patienter
- og en funktion for integreret behandling og rehabilitering ved svære psykiske sygdomme.
 
Tilbage til infoa nr. 2 - 2007