Syge kommer i klemme i sagspukler

Langsommelig opfølgning på sygedagpengesager får alvorlige konsekvenser for de berørte sygemeldte. Dem kom der nogle flere af i Københavns Kommune da man etablerede de nye jobcentre sidste sommer.
Jobcentrene blev etableret under noget kaotiske forhold, som skabte produktionsnedgang.
 
Af Merete Astrup
 
I fagforeningen får sagsbehandlerne henvendelser fra medlemmer, der pludselig har fået stoppet deres sygedagpenge uden varsel.

Det sker fordi lovens tidsperiode på 52 ugers ret til sygedagpenge er overskredet. De sager har puklet sig op i tilfældet Københavns Kommune siden oprettelsen af jobcentrene i sommer.
 
Når lovens tidsfrister er overskredet skal pengene stoppes. Problemet for de sygemeldte er, at der ikke har lavet sagsbehandling, som kunne have vurderet hvilke tiltag, der skulle tages indenfor de lovbestemte 52 uger.
 
Jo tidligere indsats overfor de sygemeldte, jo større chancer for arbejdsfastholdelse. Det er den chance, der går tabt.
 
Direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Morten Binder erkender, at der har været problemer og stadig er problemer.

Han gør dig opmærksom på, at den langsommelige sagsbehandling også har betydet, at nogle har fået sygedagpenge flere uger ud over de 52 de er berettiget til.
 
Der hjælper bare ikke den enkelte, når man mister sit fremtidige forsørgelsesgrundlag.
 
I fagforeningen ser sagsbehandlerne med stor alvor på situationen, for de har allerede nogle eksempler på medlemmer, der er kommet i klemme.

Og problemet for sagsbehandlerne er, at de ikke kan gøre noget for medlemmerne, når tidsfristerne er overskredet.
 
 
For lang tid
Det gik helt galt Københavns Kommune da jobcentrene flyttede ud sidste sommer.
I hele landet er der oprettet jobcentre fra 1. januar 2007, men København valgte at gøre det et halvt år før tid, angiveligt for at lette udflytningen.

Et af argumenterne var at gøre det i sommerperioden, fordi det var en rolig periode.
Muligvis, men det var også en periode hvor medarbejderne holdt deres sommerferie. 
Udflytningen blev et kaos.

Sager blev væk og medarbejdere flygtede nærmest i flokke.
Stillinger blev ikke besat og sagspuklerne voksede sig større.

Direktør i Beskæftigelses. og Integrationsforvaltningen Morten Binder erkender at der har været problemer.

- Vi havde en produktionsnedgang i forbindelse med strukturomlægningerne, og det er utilfredsstillende for borgerne med store forsinkelser i sagsbehandlingen Det beklager vi, siger han til infoa.

Han forklarer det med at man overtog nogle gamle sager, og på grund af arbejdspresset fik man lavet nye gamle sager.

- Vi lavede en handlingsplan for, hvordan vi kunne nå målet om at forholdene på centrene skulle være fuldt normaliserede med udgangen af 2006.

- Men den holdt ikke på jobcentret for sygedagpenge?
- Nej,men vi har nu taget handling på en ny indsats. Vi har fået personale andre steder fra til at tage nogle sagspukler, så vi ikke laver nye gamle sager, siger Morten Binder.

Han oplyser i øvrigt, at personalesituationen er stabiliseret, og at man har hentet eksterne konsulenter til at gennemgå arbejdsgange.

- Vi regner med at få en sagsbehandlingstid på landsgennemsnittet dvs. på 32 - 33 uger i løbet året, Morten Binder.
  
Tilbage til infoa nr. 2 - 2007