$name

120 kr. pr. måned

  
120 kr. er forskellen på at være medlem af Kristelig Fagforening og FOA. 
Dem betaler Dorthe Frieling gerne, for hun får noget for dem, og så kan hun vel hente dem hjem på lønnen, mener hun.
 
Af Merete Astrup
 
Hjemmehjælper Dorthe Frieling, synes det er dyrt at være medlem af fagforeningen. Men uden efterlønsordningen betaler hun kun 120 kr. mere i FOA Social- og Sundhedsafdelingen end hun gjorde i Kristelig Fagforening.

Når hun siger "kun" 120 kr. mere, så begrunder hun det med, at hun får meget for de penge i forhold til i Kristelig Fagforening. Hos de kristelige fik hun egentlig ikke noget hun kunne bruge, og derfor besluttede hun sig for at flytte over til FOA.
 
Ingen hjælp et hente
Dorthe Frieling har været hjemmehjælper i mange år, og har tidligere været medlem af FOA og har været tilfreds.

- Jeg har altid fået svar på mine spørgsmål. Blandt andet da jeg havde barselsorlov, hvor  jeg fik god vejledning i FOA.

Hun skiftede til andet fagområde Hun blev levnedsmiddeltekniker og dermed skulle hun overflyttes til en anden fagforening, så på daværende tidspunkt valgte hun Kristelig Fagforening, fordi den var billigere.

Dorthe arbejdede imidlertid med nogle stoffer hun ikke kunne tåle, så for fire år siden vendte hun tilbage til sit gamle fag.
 
I første omgang som vikar. Hun er nu fast ansat i Rygårdscentret, et arbejde hun er super glad for.
Men hun forblev i Kristelig Fagforening.

- Lige indtil den dag det gik op for mig, at jeg savnede en tillidsrepræsentant. Det var en konkret sag, der udløste en tjenstlig samtale, og jeg havde jo ingen tillidsrepræsentant, der kunne tale min sag, fortæller hun.

Her var ingen hjælp at hente hos de kristelige.
Hun havde desuden gået og funderet over det med lønforhandlingerne.
- Det er jo FOA der forhandler min løn, det er ikke Kristelig Fagforening.

- Efter en snak med tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen besluttede jeg mig for at flytte over til FOA. Og nu skal vi i gang med lønforhandlingerne, og jeg er i gang med at udfylde profilskema. Og de 120 kr. jeg betaler mere nu kan jeg vel hente ind på lønnen, mener Dorthe.

- Føler du dig tvunget over i FOA?
- Overhovedet ikke, jeg er glad, og jeg har jo altid været tilfreds med FOA. Næh, jeg er bare blevet klogere med alderen. Det var økonomien den gang, der afgjorde valget, og nu ved jeg bare, at det er vigtigt at være organiseret i det forbund, der repræsenterer ens fag.
 
Voksen elev
Dorthe har blandt andet bemærket at hendes fagforening kæmper for at få indført voksen elevløn til social- og sundhedsassistenter, og hun håber, at det lykkes inden alt for længe.

- Jeg vil gerne søge nye udfordringer, derfor vil jeg meget gerne tage social- og sundhedsassistentuddannelsen. I min MUS samtale bakkede min forstander mig op.
Men jeg har simpelthen ikke råd til at gå for en elevløn.

Med tre børn skal der to lønindtægter til i familien, siger hun.
Så mens Dorthe Frieling venter på, at voksenelevlønnen bliver indført, fortsætter hun i sit job, hvor hun også er praktikvejleder for social- og sundhedseleverne. 
 
Tilbage til infoa nr. 2 - 2007