Europæiske flag

Vil du have dagpengene med til udlandet?

Er du ledig og modtager dagpenge, kan du søge om at tage til et andet EØS-land for at søge arbejde og samtidig få dine dagpenge med i op til 3 måneder.

Men inden du kan tage af sted, skal du huske at søge din a-kasse om det. Og det er kun muligt at få dagpengene med, hvis du rejser inden for EØS.

Sådan får du dagpengene med til udlandet

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få dagpengene med til udlandet?

For at du kan tage dine dagpenge med til et EØS-land, skal du opfylde disse betingelser:

 • Du skal være statsborger i et EØS-land, som fx Danmark 
 • Du har bopæls- og opholdsadresse i Danmark
 • Du er fuldt ledig og tilmeldt jobcentret som ledig i mindst 4 sammenlagte uger op til udrejsedagen (4-ugerskravet)
 • Du skal fortsat være medlem af FOAs A-kasse under din jobsøgning i EØS-landet
 • Du må ikke rejse, før du har søgt os skriftligt om det. Det gør du på en såkaldt 'EØS 1'-blanket. Vi anbefaler, at du søger ca. 2 uger før, du rejser.
 • Du skal have din ansøgning godkendt af os i FOAs A-kasse. Det sker ved, at vi sender dig en skriftlig godkendelse – et såkaldt dokument PD U2.

Har du tidligere modtaget danske dagpengene under jobsøgning i et andet EØS-land, skal du opfylde et arbejdskrav, før du har ret til en ny periode. mindst 296 timer (for deltidsforsikrede mindst 148 timer) inden for 3 måneder/12 uger
Hvis du ikke har været ledig og tilmeldt jobcenteret i mindst 4 sammenlagte uger op til udrejsedagen, kan du få dispensation for kravet om forudgående 4 ugers ledighed, hvis:

 • du flytter med din ægtefælle/samlever, fordi han/hun har fået varigt (over 5 uger) arbejde eller skal begynde en videregående uddannelse af mindst 18 måneders varighed i et andet EØS-land 
 • du er statsborger i det EØS-land, du ønsker at rejse til 
 • du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale om en konkret stilling i det andet EØS-land
 • du kan dokumentere, at du har fået arbejde på nedsat tid i det andet land, og du kan ikke blive arbejdsløshedsforsikret dér.

Hvor længe kan jeg få dagpenge i udlandet, og hvor meget kan jeg få?

Hvis du får godkendt din ansøgning om dagpenge i et EØS-land dvs. godkendt din PD U2-ansøgning, kan du få dagpenge i op til 3 måneder, mens du søger arbejde i et andet EØS-land. Du kan se på din PD U2-blanket, hvornår perioden starter og slutter. Første dag i perioden, er den dag, du har oplyst om på ansøgningsskemaet

Det er os, der udbetaler dagpenge til dig, mens du er udrejst, og du vil altså få det samme udbetalt, som hvis du modtager dagpenge herhjemme.

Hvordan søger jeg om at få dagpengene med til udlandet?

Du skal søge om at få dagpengene med til udlandet i din lokale a-kasse.

Hvor lang tid inden udrejse skal jeg søge?
Det er vigtigt, at vi modtager din ansøgning om at få dagpengene med til udlandet (blanketten hedder en PD U2), før du rejser og gerne 14 dage før, du skal rejse, da vi skal vurdere din ansøgning.

Du skal give os besked, hvis du ønsker at ændre din udrejsedato, eller hvis du ikke tager af sted alligevel. Hvis du for eksempel rejser før din godkendte periode med dagpenge i udlandet starter, mister du retten til hele din periode med dagpenge i udlandet.

Huskeliste

 1. Du skal have en godkendelse - en PD U2-blanket - fra os
 2. Du skal afmelde dig jobcentret i Danmark på selve afrejsedagen – det vil sige på første dag med dagpenge i udlandet. Datoen står på godkendelsen fra os, dvs. dit PD U2-dokument. Bed eventuelt jobcentret om hjælp hertil, hvis du i tvivl. Det er afgørende for at du kan få dagpenge, at du ikke afmelder dig jobcentret for tidligt.
 3. Vi anbefaler, at du beholder din danske folkeregisteradresse, mens du er udrejst. Det skyldes, at du kan støde på problemer med at tilmelde dig jobcentret, når du kommer hjem. Derved risikerer du at miste dagpenge i den periode, du ikke er tilmeldt jobcentret. I værste fald kan du miste retten til at få dagpenge, ind du har haft 296 løntimer.
 4. Husk at det altid er en god idé at søge informationer om det EØS-land, du ønsker at søge arbejde i, før du rejser.

Kontakt dit lokale a-kassekontor for at få udleveret et ansøgningsskema. Alternativt kan du selv printe det her. Du skal aflevere ansøgningsskemaet i din lokale a-kasse.

Ansøgningsskema til dagpenge i udlandet (PD U2)

Søg yderligere information
eures.dk

nordic-eea.eu

 

Mens du får dagpenge i udlandet

Hvilke betingelser skal jeg opfylde, mens jeg får dagpenge i udlandet?

Mens du søger arbejde i udlandet (et EØS-land), er der en række betingelser, du skal opfylde.

Tilmeld dig arbejdsformidlingen inden 7 dage
Du skal tilmelde dig arbejdsformidlingen i det EØS-land, du bor og søger arbejde i. Det skal du gøre inden for 7 dage efter, at din periode med dagpenge i udlandet (også kaldet din PD U2-periode) starter. Datoen står på dit PD U2-dokument.

Hvis din periode starter den 1. juni, skal du være tilmeldt den udenlandske arbejdsformidling senest den 8. juni. Falder fristdatoen i en weekend eller på en helligdag, overholder du 7-dagsfristen ved at tilmelde dig på førstkommende hverdag. Tilmelder du dig ikke inden for 7-dagsfristen, er du tidligst berettiget til dagpenge fra den dato, du tilmelder dig. Det andet EØS-land skal, over for os i a-kassen, dokumentere, at du har overholdt 7-dagsfristen. Vi kan tidligst udbetale dig EØS-dagpenge, når vi har modtaget dokumentationen fra det andet EØS-land

Reglerne for ledige skal overholdes
Du skal følger de regler, det andet EØS-land har for tilsyn med ledige. Du skal derfor stå til rådighed for det pågældende lands arbejdsmarked og følge retningslinjerne samtidig med, at du er underlagt de danske regler om rådighed, fx aktiv jobsøgning mv. Det betyder fx, at du aktivt skal søge arbejde i det andet land og søge os om hhv. ferie og kurser mv.

A-kassemedlemskab
Du skal være medlem af FOAs A-kasse i hele perioden herunder fortsætte med at betale dit kontingent i hele perioden med dagpenge i udlandet.

Dansk folkeregisteradresse
Du vi anbefaler, at du bevarer en dansk folkeregisteradresse, mens du er i udlandet, fordi du kan risikere problemer med at tilmelde dig jobcenteret, når du kommer hjem. Og i det tilfælde risikerer du at miste dagpenge for nogle dage.

Indsend dit EØS-dagpengekort på vores hjemmeside
For at vi kan udbetale dig dagpenge under din jobsøgning i et andet EØS-land/Schweiz, skal du udfylde og indsende dit EØS-dagpengekort andensidste søndag i hver måned via vores hjemmeside. Du skal bruge dit NemID, når du indsender EØS-dagpengekort. Har du ikke allerede et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Vær opmærksom på, at du oftest vil skulle udfylde både et almindeligt dagpengekort og et EØS-dagpengekort, henholdsvis i starten og i slutningen af din EØS-periode. Det skyldes, at der som regel vil ske overlap, hvor du i én og samme dagpengeperiode både har modtaget almindelige dagpenge i Danmark samt EØS-dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land.


Indsend EØS-dagpengekort og/eller dagpengekort

 

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder betingelserne?

Konsekvensen af ikke at følge reglerne kan være, at du skal betale dagpenge tilbage og/eller helt mister din ret til dagpenge.

Derfor er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i de retningslinjer og regler, som gælder i det EØS-land, du er arbejdssøgende i, og at du følger reglerne. Det er vigtigt at huske, at du både skal følge reglerne i det EØS-land, som du søger arbejde i, og de danske rådighedsregler. Er du i tvivl om reglerne, kan du altid spørge din lokale a-kasse.

Endeligt er det vigtigt, at du er opmærksom på de frister, der gælder. Fx at du skal være tilmeldt det andet lands arbejdsformidling inden for 7 dage efter din udrejse. Ellers kan du risikere at miste dage, indtil du er tilmeldt. Et andet eksempel er, at du ikke må rejse før den dato, der står på din PD U2-attest, og at du skal være tilbage i Danmark og tilmeldt jobcentret senest den dato, der også står på din PD U2-attest. Hvis du kommer for sent hjem, mister du retten til at få dagpenge, indtil du har haft 296 løntimer.

Kan jeg holde ferie, mens jeg er på dagpenge i udlandet?

Du har ret til at holde ferie for egen regning i op til 5 dage sammenlagt,  men du kan ikke få udbetalt EØS-dagpenge under en periode med EØS-dagpenge.

Husk altid at oplyse os samt det andet EØS-land om det, hvis du holder ferie.

Må jeg tage hjem til Danmark i den periode, hvor jeg får dagpenge i udlandet?

Du må gerne vende hjem til Danmark inden for den periode, hvor du får dagpenge i udlandet og efterfølgende tage af sted igen inden for samme periode med dagpenge i udlandet. Men tager du en tur til Danmark, så kan du ikke få udbetalt dagpenge for de dage, hvor du er i Danmark.

Men vender du derimod tilbage til Danmark, inden din periode med dagpenge i udlandet udløber og tilmelder dig jobcentret som ledig, betragtes din periode med dagpenge i udlandet som afbrudt. Så vil du kunne få dagpenge efter de almindelige betingelser. Du vil i så fald ikke kunne rejse ud af Danmark igen og få dagpenge i udlandet. Det vil du skulle søge om igen og det kræver, at du har haft arbejde i minimum 296 timer inden for en samlet periode på 3 måneder (som fuldtidsforsikret).

Husk altid at give besked til os og i det andet EØS-land.

 

Må jeg uddanne mig, mens jeg er på dagpenge i udlandet?

Vil du gerne deltage i undervisning, mens du er jobsøgende i et andet EØS-land/Schweiz, skal du søge os om det. Der gælder her samme regler som ved deltagelse i undervisning under ledighed i Danmark. Du skal derfor søge dit lokale FOA a-kassekontor om at deltage i undervisning. Det andet EØS-land skal også godkende, at du deltager i undervisningen.

Hvad skal jeg være ekstra opmærksom på, når jeg får dagpenge i udlandet?

Du skal altid give os og det andet EØS-land besked, hvis der sker ændringer i dine forhold, der kan have betydning for din ret til at få dagpenge.

Det gælder blandt andet, hvis du:

 • holder ferie
 • får arbejde
 • bliver syg
 • afbryder dit ophold i udlandet.


Du skal også huske at oplyse os om din udenlandske adresse, så vi kan komme i kontakt med dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg får arbejde i udlandet?

Hvis du får arbejde i det andet EØS-land, kan du ikke længere få dagpenge fra Danmark, og du skal arbejdsløshedsforsikres i det land, hvor du arbejder.

Hvis du får arbejde i det andet EØS-land/Schweiz, fx et deltidsarbejde, men du ikke kan blive arbejdsløshedsforsikret i det andet land, skal du fortsat være medlem af FOAs A-kasse. Hvis arbejdet ikke er på fuld tid, kan du søge os om supplerende dagpenge efter de samme regler som ved arbejde på nedsat tid i Danmark.

Hvis du får et deltidsarbejde i Norden, dvs. Norge, Sverige, Finland og Island, kan du fortsat være medlem af FOAs A-kasse, indtil din PD U2-periode slutter. Du skal skrive dine arbejdstimer på dine dagpengekort, så kan du få supplerende dagpenge fra os. Hvis du fortsætter i dit arbejde, når din PD U2-periode slutter, skal du forsikres i det pågældende, nordiske land, og du kan ikke længere få supplerende dagpenge fra os.

Husk altid at oplyse os om arbejde
Husk altid at oplyse os om arbejde - blandt andet ved at skrive dine arbejdstimer på dit dagpengekort. Du skal ligeledes huske at informere det andet EØS-land om, at du er startet arbejde.


Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får arbejde efter mit ophold i udlandet?

Hvis du ikke får arbejde, men vælger at blive i udlandet
Får du ikke arbejde under din jobsøgning i et andet EØS-land, men vælger at blive i landet, kan du ikke få udbetalt dagpenge fra Danmark.

Hvis du ikke får arbejde, men vender hjem til Danmark
Hvis du ikke får arbejde i det andet EØS-land og ønsker at fortsætte med at få dagpenge, så skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig jobcentret som ledig senest på den sidste dag i din PD U2-periode.
Er du i tvivl om datoen, så står det på det såkaldte PD U2-dokument, som du har fået fra a-kassen. Falder udløbsdatoen på en weekend eller helligdag, overholder du fristen ved at tilmelde dig på førstkommende hverdag.

Du skal desuden dokumentere, at du er vendt tilbage til Danmark, inden perioden er udløbet. Det kan blandt andet ske ved, at du møder personligt i dit jobcenter og får en kvittering på, at du er tilbage i Danmark. En anden mulighed er at gemme en datostemplet rejsebillet. Du skal også huske at afmelde dig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land på hjemrejsedatoen og oplyse om, at du rejser tilbage til Danmark.

Hvis du tilmelder dig jobcenteret for sent
Hvis du tilmelder dig jobcentret i Danmark for sent, mister du retten til dagpenge. Du kan først få dagpenge igen, når du har haft arbejde i Danmark. Hvis du er fuldtidsforsikret skal du arbejde 296 timer inden for 3 måneder. Hvis du er deltidsforsikret, skal du arbejde mindst 148 timer.

Dispensation for at tilmelde sig jobcenteret for sent
     
I helt særlige tilfælde kan vi dispensere for, at du tilmelder dig jobcentret i Danmark for sent. Det kan vi, hvis du kan dokumentere, at du skal til jobsamtale i det andet EØS-land i umiddelbar forlængelse af din oprindelige hjemrejsedato. Vi kan også give dispensation, hvis du har været forhindret i at rejse tilbage til Danmark på grund af sygdom og/eller indlæggelse. I begge tilfælde skal du straks kontakte os.

Hvis du får dispensation, kan du ikke få dagpenge fra den dag, hvor perioden med dagpenge i udlandet er udløbet til frem til, at du tilmelder dig jobcentret i Danmark igen.