Yngre hænder holder om ældre hånd

Frivilligt arbejde - hvad må jeg?

Du kan lave næsten alt det frivillige arbejde, du vil, mens du får dagpenge eller efterløn. Der er dog nogle tilfælde, hvor vi skal trække de timer fra, som du bruger på det frivillige arbejde.

Kontakt os derfor altid, inden du starter, så du undgår at havne i den situation.

Du må eksempelvis godt hjælpe naboer, venner og familie, dyrke en hobby, lave humanitært arbejde, være spejderleder, lave amatørteater og deltage i skolebestyrelser eller private vagtværn. Du kan også deltage i bestyrelsesarbejdet i frivillige foreninger, så længe du ikke løser opgaver, der normalt er lønnet i den forening eller i lignende foreninger.

Arbejde som besøgsven eller vågekone har heller ingen betydning for dine ydelser, så længe du ikke udfører opgaver, som der skal være ansatte til at udføre, fx pleje og servering. Vær dog opmærksom på, at du ikke må arbejde for fx en kommune. Undtaget herfra er frikommunerne.

 

Visse typer opgaver skal trækkes fra dine ydelser
For at undgå at du som frivillig løser opgaver, der kan og bør lønnes, er der visse typer opgaver, hvor alle timerne skal trækkes fra og andre typer, som du kun må udføre 15 timer om ugen. De 15 timer om ugen gælder i en midlertidig periode frem til 31. december 2017. Dit frivillige arbejde må fx ikke have forbindelse til privat erhvervsvirksomhed. Du må normalt heller ikke arbejde for en offentlig myndighed.