Yngre hænder holder om ældre hånd

Frivilligt ulønnet arbejde – hvad må jeg?

Du har mange muligheder for at udføre frivilligt arbejde, mens du modtager dagpenge eller efterløn.

I nogle tilfælde skal timerne fra dit arbejde dog fratrækkes i dine dagpenge eller efterløn. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på reglerne, og kontakter os inden du starter.

Hvad må jeg altid lave?

Du må godt lave fritidsaktiviteter og andre ulønnede aktiviteter, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Aktiviteter af den slags har ikke betydning for din udbetaling af dagpenge eller efterløn. Dette gælder, uanset hvor aktiviteten/opgaven udføres. Du kan fx:

  • deltage i hobbyforeninger
  • indsamle til nødhjælpsorganisationer
  • udføre nabohjælp
  • være besøgsven eller udføre vågetjeneste.


Hvad må jeg lave i begrænset omfang?
Hvis du udfører frivilligt ulønnet arbejde, der også kan udbydes som lønarbejde, skal det udføres for frivillige organisationer eller foreninger. Du kan udføre arbejdet i 44 timer pr. måned, uden at det har betydning for din udbetaling af dagpenge. Modtager du efterløn, kan du udføre arbejdet i 65 timer pr. måned. Hvis du arbejder mere end 44/65 timer pr. måned, vil timerne derudover blive modregnet i dine ydelser.

Vedrører dine arbejdsopgaver primær drift og vedligeholdelse, vil alle timerne skulle fratrækkes i dine ydelser. Der er dog nogle få undtagelser til dette – kontakt os, hvis du ønsker at høre nærmere. Primær drift og vedligeholdelse kan fx være arbejdsopgaver vedrørende økonomi og personaleadministration, rengøring, malerarbejde og lignende.

Hvad må jeg ikke udføre?
Hvis du har frivilligt ulønnet arbejde, som ikke udføres for en frivillig forening, men fx for en privat virksomhed, så vil alle timerne blive modregnet i dine dagpenge eller efterløn.

Vær også opmærksom på, at du ikke må udføre opgaver, som det offentlige har pligt til at sørge for bliver udført. Det kan fx være servering af mad på et plejehjem, eller pasning af børn i en institution. Hvis du udfører den slags opgaver, vil alle timerne blive modregnet i dine dagpenge eller efterløn.

Hvad gør jeg?
Kontakt os inden du starter på det frivillige arbejde, så vi kan vejlede dig om, hvad der gælder i din situation.

Vil du vide mere?
I §§ 12 og 14 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og den tilhørende vejledning kan du læse mere om reglerne for frivilligt ulønnet arbejde.

Læs reglerne om frivilligt ulønnet arbejde