Datoer for udbetaling og datoer for indsendelse af dagpenge- og efterlønskort

Se hvornår du skal indsende dit kort for at få dagpenge eller efterløn. Du kan også se datoer for, hvornår dine dagpenge eller efterløn bliver udbetalt.

Datoer for indsendelse i  2024

Hvornår går pengene ind på min konto?

Du skal som udgangspunkt udfylde og indsende dit dagpenge- eller efterlønskort senest dagen efter, vi har åbnet op for kortet, hvis du vil være sikker på, at dine penge bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden. Pengene går automatisk ind på din NemKonto.

Glemmer du at udfylde dit kort, kan du indsende det i en måned og ti dage efter den måned, du skal have ydelser for. Dine penge vil naturligvis blive tilsvarende forsinkede.

Har du lønarbejde?

Når FOAs A-kasse udbetaler dagpenge eller efterløn til dig, har vi pligt til at sammenholde dine oplysninger med de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret. Hvis der er forskel på oplysningerne på dit ydelseskort, og på oplysningerne som din arbejdsgiver har indberettet, skal dine ydelser som udgangspunkt reguleres.