Regulering af dagpenge eller efterløn

Når FOAs A-kasse udbetaler dagpenge eller efterløn til dig, har vi pligt til at sammenholde dine oplysninger med de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret. Hvis der er forskel på oplysningerne på dit ydelseskort, og på oplysningerne som din arbejdsgiver har indberettet, skal dine ydelser som udgangspunkt reguleres.

Læs mere