Satser for G-dage (Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse)

G-dage er en forkortelse for godtgørelsesdage. G-dage betyder, at du i visse situationer har ret til at få udbetalt en godtgørelse fra din arbejdsgiveren på dine første ledighedsdage, når du fratræder eller hvis du bliver hjemsendt.

Faste satser pr. dag

  • Hel G-dag: 940 kr. (2024)
  • Halv G-dag: 470 kr. (2024)

Om beregning af G-dage

Man får en halv G-dag, hvis ledigheden den pågældende dag er mindre end eller lig med 4 timer. Er den større end 4 timer, får man en hel G-dag.

Hvornår går pengene ind på min konto?

Du skal som udgangspunkt udfylde og indsende dit dagpenge- eller efterlønskort senest dagen efter, vi har åbnet op for kortet, hvis du vil være sikker på, at dine penge bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden. Pengene går automatisk ind på din NemKonto.


Glemmer du at udfylde dit kort, kan du indsende det i en måned og ti dage efter den måned, du skal have ydelser for. Dine penge vil naturligvis blive tilsvarende forsinkede.

Har du lønarbejde?

Når FOAs A-kasse udbetaler dagpenge til dig, har vi pligt til at sammenholde dine oplysninger med de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret. Hvis der er forskel på oplysningerne på dit ydelseskort, og på oplysningerne som din arbejdsgiver har indberettet, skal dine ydelser som udgangspunkt reguleres.