Dagpengesatser - se hvor meget du får i dagpenge

Beløbet du får i dagpenge, din dagpengesats, afhænger af, om du netop har haft et arbejde eller afsluttet en uddannelse. Få overblik over de forskellige dagpengesatser for hhv. fuldtidsforsikrede, deltidsforsikrede, dimittender og tidligere lønmodtagere her.

Dagpengesatser for 2024

Har du lønarbejde?

Når FOAs A-kasse udbetaler dagpenge til dig, har vi pligt til at sammenholde dine oplysninger med de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret. Hvis der er forskel på oplysningerne på dit ydelseskort, og på oplysningerne som din arbejdsgiver har indberettet, skal dine ydelser som udgangspunkt reguleres.

Hvornår går pengene ind på min konto?

Du skal som udgangspunkt udfylde og indsende dit dagpenge- eller efterlønskort senest dagen efter, vi har åbnet op for kortet, hvis du vil være sikker på, at dine penge bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden. Pengene går automatisk ind på din NemKonto.


Glemmer du at udfylde dit kort, kan du indsende det i en måned og ti dage efter den måned, du skal have ydelser for. Dine penge vil naturligvis blive tilsvarende forsinkede.

Vidste du...

Dagpengesatsen er det beløb, som du maksimalt kan få udbetalt, da beløbet afhænger af, hvor høj en indtægt, du har haft, inden du blev ledig.