Selvstændig virksomhed – hvilke regler gælder?

Hvis du driver, har drevet eller ønsker at begynde med at drive selvstændig virksomhed, er der nogle særlige regler, som du skal være opmærksom på, hvis du skal have ydelser fra FOAs A-kasse.

Du kan læse om de vigtigste regler her. Vær opmærksom på, at der kun er tale om et uddrag af reglerne, så hvis du har konkrete spørgsmål, kan du få dem besvaret i din lokale a-kasseafdeling.

Overordnet om reglerne for selvstændige
I menuen til venstre kan du læse om de vigtigste regler om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. Hvis du opfylder definitionen på selvstændig virksomhed, vil vi enten betragte din virksomheden som hovedbeskæftigelse eller som bibeskæftigelse.

Hvis du melder dig ledig, efter at du har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal din virksomhed være ophørt, før du kan få dagpenge. Hvis du har drevet virksomheden som hovedbeskæftigelse og ønsker at gå på efterløn, skal virksomheden som udgangspunkt også være ophørt, før du kan få efterløn. Hvis du har drevet virksomheden som bibeskæftigelse, behøver virksomheden ikke at være ophørt, før du kan få dagpenge. Du kan derfor modtage dagpenge, samtidig med, at du driver din virksomhed, hvis du opfylder betingelserne for at stå til rådighed. Du kan dog kun modtage dagpenge i 30 uger, mens du driver selvstændig virksomhed.

Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du desuden mulighed for at drive virksomheden videre, mens du modtager efterløn efter den særlige 400-timersordning, som du kan læse mere om i menuen til venstre.

 

Medlemskab af FOAs A-kasse som selvstændig
Som selvstændig kan du være medlem af FOAs A-kasse, hvis du har en tilknytning til FOAs faglige område. Med tilknytning til FOAs faglige område menes, at du er eller har været beskæftiget inden for vores faglige område, eller at du er under eller har gennemført en uddannelse inden for vores faglige område. Du har også tilknytning til FOAs faglige område, hvis du er arbejdssøgende inden for vores område.

FOAs faglige område er defineret i bilag 1 til a-kassens vedtægter