Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at holde ferie som ledig?

Som ledig dagpengemodtager har du ret til at holde ferie som alle andre. Du kan dog ikke få dagpenge, imens du holder ferie. I stedet kan du få feriegodtgørelse optjent hos en arbejdsgiver eller feriedagpenge optjent hos a-kassen.

Du optjener løbende ret til ferie med feriedagpenge, når du får udbetalt dagpenge, når du er på barsel med barselsdagpenge, og når du holder ferie med feriedagpenge.

BEMÆRK: Du optjener feriedagpenge fra 1. sept. til 31. aug., og feriedagpengene kan udbetales fra 1. sept. til 31. dec. året efter. Du kan se antal optjente feriedage på din udbetalingsmeddelelse i foa.dk/min-post.

Hvis du hverken har ret til feriedagpenge eller har optjent ferie hos en arbejdsgiver, har du som ledig stadig ret til at holde ferie, men du betaler ferien selv. 

For at få feriedagpenge skal du opfylde nogle betingelser:

  • Du skal faktisk holde ferie.
  • Du skal som udgangspunkt have afholdt al den ferie, som du har optjent hos en arbejdsgiver.
  • Du skal have dagpengeret på ferietidspunktet.
  • Du skal som ledig have anmeldt ferien til jobcentret og a-kassen.

I nogle tilfælde kan du også få feriedagpenge, selvom du er i arbejde, hvis du endnu ikke har optjent ret til ferie med løn.

Husk, hvis du vil holde ferie som ledig