Coronavirus

Alt om dine dagpenge - og lidt om efterløn - under coronakrisen

Her kan du læse, hvordan den påbegyndte genåbning af Danmark påvirker dig, hvis du er ledig eller på efterløn.

Spørgsmål og svar om dagpenge

Er a-kassen og jobcentret stadig lukket ned?

Både a-kassen og jobcentret er igen åbne. Vi anbefaler dog, at du ringer og bestiller en tid først, hvis du ønsker at møde op i din lokale a-kasseenhed eller FOA-afdeling.

På den måde kan vi sikre, at vi overholder myndighedernes anbefalinger om afstand, hygiejne mv.

Genåbningen af a-kassen og jobcentret betyder samtidig, at du skal stå til rådighed for arbejde igen, hvis du modtager dagpenge.

Det vil bl.a. sige, at du skal:

 • søge arbejde og hver uge registrere de job, du har søgt, i din joblog
 • til samtaler i a-kassen og jobcentret
 • oprette dit cv på jobnet.dk
 • deltage i aktiviteter og indsatser, som a-kassen eller jobcentret henviser dig til
 • løbende tjekke ”Min post” på foa.dk, om du har fået brev fra a-kassen – og e-Boks om du har fået brev fra jobcentret.

Hvad betyder det, at mit forbrug af dagpenge er midlertidigt suspenderet?

Når du får dagpenge, bruger du af den 2-årige dagpengeperiode, du har fået bevilget. De 2 år svarer til 3.848 dagpengetimer. 

Får du udbetalt dagpenge eller feriedagpenge for hele eller dele af marts, april og maj måned 2020, vil dét antal timer, du får dagpenge for, ikke ”spise” af din 2-årige dagpengeperiode (de 3.848 timer). Du vil altså have det samme antal dagpengetimer tilbage den 1. juni, som du havde den 29. februar.

Det samme gælder, hvis du får udbetalt dagpenge under sygdom og sygedagpenge i de første 6 uger af din sygeperiode. 

Der vil tilsvarende ske en forlængelse af den 3-årige periode, du har, til at bruge dine dagpenge i (referenceperioden).

Får du supplerende dagpenge, mens du har arbejde, vil dagpenge for marts, april og maj måned heller ikke bruge af de 30 uger, man højst kan få supplerende dagpenge i.


OBS: Suspensionen af dagpengeforbruget er forlænget til den 31. august.

Skal jeg søge job?

Ja, du skal søge job fra første ledige dag og hver uge registrere i din joblog, hvilke nye job, du har søgt. Det gælder også i perioden, hvor dagpengeforbruget er suspenderet.

Find jobannoncer i FOA Job


Skal jeg have et cv på jobnet.dk?

Ja, du skal oprette dit cv senest 2 uger efter, du har meldt dig ledig.

Skal jeg til samtale i a-kassen og jobcentret?

Ja, du vil igen blive indkaldt til samtaler i a-kassen og jobcentret. Hold derfor øje med, om der er brev til dig i foa.dk/min-post.

Kan jeg fortsat få dagpenge, når jeg passer mine børn hjemme fx pga. en lukket daginstitution?

Ja, hvis du ikke har pasningsmuligheder til dine hjemmeboende børn, kan du få dagpenge, selv om du ikke kan deltage i samtaler og aktiviteter, der kræver personligt fremmøde. Du skal give os besked herom. Du skal stadig deltage i telefoniske eller digitale samtaler med a-kassen og jobcentret.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver sendt hjem fra min arbejdsplads?

Alle offentlige ansatte, der er sendt hjem, får løn som normalt, uanset om de skal arbejde hjemmefra eller ej.

Hvis du er privat ansat og sendes hjem uden løn, kan der være bestemmelser i den overenskomst, du arbejder under, der gør, at du kan få dagpenge, mens du er hjemsendt. Du kan tidligst få dagpenge, når du har meldt dig ledig.

Hvis overenskomsten ikke indeholder regler om hjemsendelse, eller hvis din ansættelse slet ikke er overenskomstdækket, og du sendes hjem uden varsel, kan du normalt først få dagpenge efter en karantæne på op til 3 uger.

Jobnet

Ledighedserklæring(kræver NemID)


Jeg frygter at blive smittet på min arbejdsplads – kan jeg sige op uden at få karantæne?


Nej, hvis du siger dit arbejde op, fordi du er utryg ved situationen og frygter at blive smittet på din arbejdsplads, har du ikke en såkaldt gyldig grund til at sige dit arbejde op. Du får derfor en karantæne på sammenlagt 3 uger, hvor du ikke kan få dagpenge. 


Kan jeg få dagpenge, hvis jeg ikke kan komme hjem efter en periode med jobsøgning i udlandet?

Hvis du er jobsøgende i et andet EØS-land med dagpenge fra Danmark (PD U2-periode), og du ikke kan rejse tilbage til Danmark, inden din PD U2-periode udløber, fordi rejserestriktioner forhindrer det, kan du fortsætte med at få dagpenge, indtil du igen kan rejse hjem. Du skal derfor fortsætte med at indsende dagpengekort.

Det er en betingelse, at:

 • du straks kontakter og oplyser os om, at du ikke kan komme hjem
 • du har dokumentation for, at rejserestriktioner umuliggør indrejse til Danmark
 • du vender tilbage til Danmark straks efter, du kan rejse ind i Danmark igen
 • du tilmelder dig som ledig i jobcentret senest dagen efter, du er tilbage i Danmark
 • du i øvrigt opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge (fx at din dagpengeperiode ikke er udløbet). 

Jeg kan ikke melde mig ledig i dét EØS-land, hvor jeg opholder mig som jobsøgende

Er du rejst til et andet EØS-land som jobsøgende på danske dagpenge, gælder der en frist på 7 dage fra udrejsedagen fra Danmark til at registrere dig som ledig hos det andet lands arbejdsformidling.

Er der oprettet restriktioner i det andet land i forbindelse med COVID-19, som gør, at du ikke kan kontakte landets arbejdsformidling inden for 7-dagsfristen, kan du stadig få udbetalt dagpenge

Det er en betingelse at:

 • du straks kontakter os
 • du har dokumentation for, at du ikke kan kontakte det andet lands arbejdsformidling pga. restriktioner i forbindelse med COVID-19
 • du registrerer dig som ledig i det andet land, så snart det er muligt igen.

Jeg vil gerne rejse til udlandet som jobsøgende. Kan jeg det?

Det er stadig muligt at søge a-kassen om at tage sine dagpenge med som jobsøgende i et andet EØS-land i op til 3 måneder.

Vi opfordrer dog til, at du holder dig orienteret om forholdene i både Danmark og i det pågældende land. Situationen ændrer sig hele tiden. Flere lande indfører rejserestriktioner og andre restriktioner, der påvirker, hvordan man kan færdes i landet. 

Se Udenrigsministeriets rejsevejledning

Spørgsmål og svar om efterløn

Påvirker coronakrisen min efterløn?

Nej, cononakrisen påvirker på ingen måde din efterløn. Du skal indsende dit efterlønskort eller halvårserklæring, som du plejer, og du får udbetalt din efterløn, som du plejer. Du kan også fortsat få hjælp i din a-kasse. Vi beder dig dog om at ringe i stedet for at møde op. 

Kontakt min a-kasse


Mister jeg min efterløn, hvis jeg er strandet i udlandet?

Opholder du dig i et EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne kan du få efterløn, uanset hvor længe du bliver der.

Opholder du dig midlertidigt i et andet land end de ovenstående – dvs. du arbejder der ikke eller bor der ikke fast – kan du få efterløn i op til 3 måneder pr. år. Er du forhindret i at vende tilbage til Danmark, som følge af rejserestriktioner pga. COVID-19, kan du få udbetalt efterløn, indtil du igen kan rejse tilbage til Danmark. Du skal kontakte os straks og kunne dokumentere, at du ikke kunne rejse tilbage til Danmark. 

Du må ikke være rejst ud af Danmark efter den 13. marts 2020, hvor Udenrigsministeriet frarådede rejser til udlandet.