Coronavirus

Alt om dine dagpenge - og lidt om efterløn - under coronakrisen

Her kan du læse, hvordan coronakrisen påvirker dig, hvis du er eller bliver ledig eller er på efterløn. Vi vil løbende opdatere denne side, hvis der er ændringer i forhold til at være på dagpenge eller efterløn under coronakrisen.

Spørgsmål og svar om dagpenge

Hvordan kommer jeg i kontakt med min a-kasse?

Vi sidder fortsat klar til at hjælpe dig.
Har du brug for at møde op fysisk og tale med os, beder vi dig om kun at gøre det, hvis du har ringet til os og har lavet en aftale om dette forinden.

Men telefoner er åbne, som de plejer, ligesom vi besvarer henvendelser via foa.dk/min-post. 

Find min lokalenhed

Jeg er blevet ledig - hvordan søger jeg om dagpenge?

Du skal tilmelde dig som ledig på jobnet.dk på din første ledige dag. Derudover skal du sende os en ledighedserklæring via vores hjemmeside. Har du brug for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os. Så guider vi dig igennem.

Indsend ledighedserklæring (kræver NemID)


Hvad betyder det, at mit forbrug af dagpenge er midlertidigt suspenderet?

Når du får dagpenge, bruger du af den 2-årige dagpengeperiode, du har fået bevilget. De 2 år svarer til 3.848 dagpengetimer. 

Får du udbetalt dagpenge eller feriedagpenge for hele eller dele af marts, april og maj måned 2020, vil dét antal timer, du får dagpenge for, ikke ”spise” af din 2-årige dagpengeperiode (de 3.848 timer). Du vil altså have det samme antal dagpengetimer tilbage den 1. juni, som du havde den 29. februar.

Det samme gælder, hvis du får udbetalt dagpenge under sygdom og sygedagpenge i de første 6 uger af din sygeperiode. 

Der vil tilsvarende ske en forlængelse af den 3-årige periode, du har, til at bruge dine dagpenge i (referenceperioden).

Får du supplerende dagpenge, mens du har arbejde, vil dagpenge for marts, april og maj måned heller ikke bruge af de 30 uger, man højst kan få supplerende dagpenge i.


Skal jeg have et cv på jobnet.dk?

Hvis du allerede har et cv på jobnet, skal du beholde det, og det skal være aktivt.

Har du ikke har et cv på jobnet.dk, fordi du lige er blevet ledig, er du ikke forpligtet til at oprette et cv endnu, men vi anbefaler, at du gør det.


Skal jeg til samtale i a-kassen og jobcentret?

Nej, du skal indtil videre ikke møde til samtaler.

Beskæftigelsesministeren har midlertidigt suspenderet alle samtaler i både a-kassen og jobcentret. Har du allerede modtaget en indkaldelse til samtale fra os eller en bookingkode til at bestille en samtale, vil du snarest modtage et brev om, at vi har aflyst samtalen. Når vi igen må holde samtaler, vil du modtage et brev fra os.

Hold derfor øje med, om der er brev til dig i foa.dk/min-post. Selv om du ikke skal til samtale i din a-kasse, er det vigtigt, at du står tilmeldt som ledig på jobnet.dk i hele din ledighedsperiode.

Skal jeg stadig søge job?

Du har ikke pligt til at søge job eller joblogge, men vi vil naturligvis opfordre dig til at søge de job, der måtte være. Når du igen skal joblogge, vi du modtage et brev fra os. Hold derfor øje med, om der er brev til dig i foa.dk/min-post. 

Tjek foa.dk/min-post
Find jobannoncer i FOA Job


Bliver jeg stadig trukket 1 dags dagpenge, hvis jeg ikke har haft 148 timers arbejdstimer?

Når du modtager dagpenge, bliver du hver 4. måned trukket én dags dagpenge, med mindre du i perioden har haft mere end 148 timers arbejde som fuldtidsforsikret eller 97 timers arbejde som deltidsforsikret.

Men i perioden fra den 1. marts til den 31. maj er denne regel suspenderet. Du bliver derfor ikke trukket en dags dagpenge i denne periode.

Kan jeg fortsat få dagpenge, når jeg passer mine børn hjemme fx pga. en lukket daginstitution?


Ja, og du skal fortsat stå tilmeldt jobcentret som ledig.


Hvad sker der med mine dagpenge, hvis jeg skal i hjemmekarantæne?


Hvis du som ledig er sat i hjemmekarantæne på grund af smitterisiko, selv om du ikke har symptomer på at være syg, skal du sygemelde dig på jobnet, og du får sygedagpenge fra a-kassen eller kommunen.

Jobnet


Kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver sendt hjem fra min arbejdsplads?

Alle offentlige ansatte, der er sendt hjem, får løn som normalt, uanset om de skal arbejde hjemmefra eller ej.

Hvis du er privat ansat og sendes hjem uden løn, kan der være bestemmelser i den overenskomst, du arbejder under, der gør, at du kan få dagpenge, mens du er hjemsendt. Du kan tidligst få dagpenge, når du har meldt dig ledig.

Hvis overenskomsten ikke indeholder regler om hjemsendelse, eller hvis din ansættelse slet ikke er overenskomstdækket, og du sendes hjem uden varsel, kan du normalt først få dagpenge efter en karantæne på op til 3 uger.

Jobnet

Ledighedserklæring(kræver NemID)


Jeg kan ikke længere få vagter – kan jeg få dagpenge?

Hvis du arbejder som vikar uden opsigelsesvarsel og ikke i forvejen er på dagpenge, kan du få dagpenge, hvis du ikke længere har mulighed for at få vagter.

Du skal melde dig ledig på jobnet.dk og indsende en ledighedserklæring på vores hjemmeside. Det er endvidere en betingelse, at du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge. 

Jobnet

Ledighedserklæring (kræver NemID)

Læs om betingelserne for at få dagpenge

Jeg frygter at blive smittet på min arbejdsplads – kan jeg sige op uden at få karantæne?


Nej, hvis du siger dit arbejde op, fordi du er utryg ved situationen og frygter at blive smittet på din arbejdsplads, har du ikke en såkaldt gyldig grund til at sige dit arbejde op. Du får derfor en karantæne på sammenlagt 3 uger, hvor du ikke kan få dagpenge. 


Kan jeg få dagpenge, hvis jeg ikke kan komme hjem fra min ferie i udlandet?

Holder du ferie med feriedagpenge eller feriegodtgørelse i udlandet, og bliver du forhindret i at rejse tilbage til Danmark på sidste dag af ferien, fordi rejserestriktioner umuliggør indrejse til Danmark, kan du få dagpenge, indtil det igen bliver muligt at rejse hjem.

Det er en betingelse at:
 • du var ledig og berettiget til dagpenge før din ferie startede
 • du straks kontakter os og informerer os om situationen
 • du vender tilbage til Danmark straks efter, det bliver muligt
 • du i øvrigt opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge (fx at din dagpengeperiode ikke er udløbet)
 • du har dokumentation for, at rejserestriktioner umuliggør indrejse til Danmark
 • du ikke rejste ud af Danmark efter den 13. marts, hvor Udenrigsministeriet frarådede rejser til udlandet.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg ikke kan komme hjem efter en periode med jobsøgning i udlandet?

Hvis du er jobsøgende i et andet EØS-land med dagpenge fra Danmark (PD U2-periode), og du ikke kan rejse tilbage til Danmark, inden din PD U2-periode udløber, fordi rejserestriktioner forhindrer det, kan du fortsætte med at få dagpenge, indtil du igen kan rejse hjem. Du skal derfor fortsætte med at indsende dagpengekort.

Det er en betingelse, at:

 • du straks kontakter og oplyser os om, at du ikke kan komme hjem
 • du har dokumentation for, at rejserestriktioner umuliggør indrejse til Danmark
 • du vender tilbage til Danmark straks efter, du kan rejse ind i Danmark igen
 • du tilmelder dig som ledig i jobcentret senest dagen efter, du er tilbage i Danmark
 • du i øvrigt opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge (fx at din dagpengeperiode ikke er udløbet). 

Jeg kan ikke melde mig ledig i dét EØS-land, hvor jeg opholder mig som jobsøgende

Er du rejst til et andet EØS-land som jobsøgende på danske dagpenge, gælder der en frist på 7 dage fra udrejsedagen fra Danmark til at registrere dig som ledig hos det andet lands arbejdsformidling.

Er der oprettet restriktioner i det andet land i forbindelse med COVID-19, som gør, at du ikke kan kontakte landets arbejdsformidling inden for 7-dagsfristen, kan du stadig få udbetalt dagpenge

Det er en betingelse at:

 • du straks kontakter os
 • du har dokumentation for, at du ikke kan kontakte det andet lands arbejdsformidling pga. restriktioner i forbindelse med COVID-19
 • du registrerer dig som ledig i det andet land, så snart det er muligt igen.

Jeg vil gerne rejse til udlandet som jobsøgende. Kan jeg det?

Det er stadig muligt at søge a-kassen om at tage sine dagpenge med som jobsøgende i et andet EØS-land i op til 3 måneder.

Vi opfordrer dog til, at du holder dig orienteret om forholdene i både Danmark og i det pågældende land. Situationen ændrer sig hele tiden. Flere lande indfører rejserestriktioner og andre restriktioner, der påvirker, hvordan man kan færdes i landet. 

Se Udenrigsministeriets rejsevejledning

Kan jeg starte i seniorjob?

Har du ret til at starte i seniorjob, vil startdatoen for din ansættelse blive udskudt til efter den 31. maj 2020. Modtager du dagpenge, kan du fortsætte med at få dagpenge, frem til den 1. juni 2020.     

Spørgsmål og svar om efterløn

Påvirker coronakrisen min efterløn?

Nej, cononakrisen påvirker på ingen måde din efterløn. Du skal indsende dit efterlønskort eller halvårserklæring, som du plejer, og du får udbetalt din efterløn, som du plejer. Du kan også fortsat få hjælp i din a-kasse. Vi beder dig dog om at ringe i stedet for at møde op. 

Kontakt min a-kasse


Mister jeg min efterløn, hvis jeg er strandet i udlandet?

Opholder du dig i et EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne kan du få efterløn, uanset hvor længe du bliver der.

Opholder du dig midlertidigt i et andet land end de ovenstående – dvs. du arbejder der ikke eller bor der ikke fast – kan du få efterløn i op til 3 måneder pr. år. Er du forhindret i at vende tilbage til Danmark, som følge af rejserestriktioner pga. COVID-19, kan du få udbetalt efterløn, indtil du igen kan rejse tilbage til Danmark. Du skal kontakte os straks og kunne dokumentere, at du ikke kunne rejse tilbage til Danmark. 

Du må ikke være rejst ud af Danmark efter den 13. marts 2020, hvor Udenrigsministeriet frarådede rejser til udlandet. 

Må jeg som efterlønner arbejde som frivillig på et plejehjem?

Når du er på efterløn, er der regler for, hvilken slags frivilligt arbejde du må udføre, uden at du bliver modregnet i efterlønnen. 

Hvis du påtager dig opgaver, der i princippet kan udbydes som almindeligt lønarbejde, må du kun udføre dem for eller i en frivillig forening, som fx Ældresagen eller Røde Kors. Der er desuden en begrænsning på det antal timer, du må bruge på det frivillige arbejde. Som efterlønsmodtager må du højt arbejde 65 timer om måneden. Reglerne forhindrer dig altså i at tage ulønnet arbejde på et plejehjem, uden du bliver modregnet i din efterløn. Nogle frivillige foreninger står for forskellige arrangementer på plejecentrene, som du godt kan være med i, men spørg i a-kassen, inden du siger ja. 

Hvis du vil udføre aktiviteter, der ikke kan sidestilles med lønarbejde, er der andre og mere lempelige regler. Det kan fx være som besøgsven på et plejehjem. Den slags aktiviteter har ingen betydning for din efterløn, uanset hvor aktiviteten udføres og hvor mange timer, du bruger på den.

Du skal altid kontakte a-kassen, hvis du vil lave frivilligt arbejde eller aktiviteter.  

Læs mere om reglerne for frivilligt arbejdeSpørgsmål og svar om dit medlemskab

Jeg har ikke få dagpenge efter 1. marts og har meldt mig ud – kan jeg blive genindmeldt?

Ja, du kan få genoprettet dit medlemskab i en a-kasse, hvis du har mistet dagpengeretten efter 1. marts 2020. 

Hvad er betingelserne?
Hvis du får genoprettet sit medlemskab, bliver du meldt ind med den anciennitet, som du havde tidligere. Din medlemsperiode bliver ikke afbrudt. Betingelserne for genoprettelse er følgende: 
 • Du har mistet dagpengeretten fra og med 1. marts 2020 til og med 27. marts 2020. 
 • Du har meldt dig ud med virkning fra og med 1. marts 2020 til og med 27. marts 2020, fordi du ikke længere kunne få dagpenge. 
 • Du efterbetaler dit medlemsbidrag til a-kassen. 
 • Du melder dig ledig på jobcentret fra genoprettelsestidspunktet.
 • Du kan få genoprettet dit medlemskab mellem 1. marts 2020 og 31. maj 2020. 

 

Meld dig ind