Ansøgninger

Hvis du bliver ledig

Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du skulle gå hen og blive ledig.

Trin-for-trin-guide

Meld dig ledig på Jobnet.dk
På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig på Jobnet.dk. Det er den første forudsætning for, at du kan få dagpenge. Husk at få kvittering på, at du har meldt dig ledig.

Jobnet.dk


Meld dig ledig i a-kassen
Husk at melde dig ledig i a-kassen. Det gør du ved at udfylde en ledighedserklæring. Det vil fremgå af erklæringen, om du skal udfylde flere blanketter, fx erklæring om fravær, hvis du i de seneste 14 måneder har været fraværende fra dit arbejde uden at få løn, fx i forbindelse med sygdom eller barsel, eller hvis du har holdt ferie og er blevet trukket i løn. Klik her for at se erklæringerne.

Hvis du er blevet ledig efter job:

Udfyld en ledighedserklæring (AR 251)


Hvis du er blevet ledig efter en afsluttet erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed:

Udfyld en ledighedserklæring (AR 265)


Opret CV på Jobnet.dk

Senest to uger efter, du har meldt dig ledig på Jobnet.dk eller i jobcenteret, skal du oprette et CV. Du får godkendt CV’et til CV-samtalen i din a-kasse. Du får en indkaldelse til CV-samtalen pr. brev.

Du behøver ikke at udfylde forberedelsesskemaet, der er på 'Din side' på Jobnet.dk. Det er frivilligt.

Opret eller rediger dit CV 


Se oftest stillede spørgsmål til CV

Se vejledning til CV

Se oftest stillede spørgsmål til 'Jeg søger job som'

Se vejledning til 'Jeg søger job som'

CV-samtale
Når du melder dig ledig i a-kassen, vil du hurtigst muligt derefter modtage et brev med en tid til en CV-samtale. Samtalen bliver afholdt seneste to uger efter, du har meldt dig ledig.Oprettelse af Min plan til CV-samtalen
Inden du har været ledig i 2 uger, skal du til CV-samtale i a-kassen. Her laver vi sammen et udkast til det, der hedder Min plan. Min plan er din plan for, hvordan du hurtigst kommer i job igen.

Har du allerede oprettet en Min plan, kan du se den her


Tjek, at du står til rådighed for at kunne tage et arbejde
For at du kan få dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse, skal du opfylde en række regler om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs pjecen "Når du er ledig" (læs især afsnittet 'For at få dagpenge ...' side 6-11).

Tjek dine jobforslag
Når du står tilmeldt jobcenteret, skal du mindst hver 7. dag gå ind på MIN SIDE på Jobnet.dk og tjekke dine jobforslag. Ellers kan det få konsekvenser for dine dagpenge.

Jobnet.dk


Find dit nye job på FOA Job
FOA Job hører til blandt landets største jobsøgningsmaskiner og indeholder jobannoncer fra de fleste danske virksomheder og offentlige institutioner.

Du kan se FOA Job her

Book tid til en samtale
Når du har været ledig 3 måneder, skal du til en rådighedssamtale, hvor vi snakker om din jobsøgning. Hvis du har modtaget brev fra a-kassen om, at du skal til rådighedssamtale, kan du booke tid til en samtale.

Book tid til en samtale

For dagpengemodtagere: Registrer din jobsøgning i din joblog

Du skal registrere din jobsøgning i en joblog. Vi anbefaler, at du registrerer det, hver gang du har søgt et job og mindst en gang om ugen.

Se eller opdater din joblog

Se oftest stillede spørgsmål om jobloggen

Se vejledninger til din joblog

Se kvikvejledning til din joblog


Får du arbejdsmarkedsydelse, skal du registrere din jobsøgning i jobsøgningsskemaet, som du bl.a. finder her:

JobsøgningsskemaFor arbejdsmarkedsydelsesmodtagere: Udfyld og indsend dit jobsøgningsskema inden rådighedssamtalen

Får du arbejdsmarkedsydelse, skal du udfylde dit jobsøgningsskema, inden du tager til rådighedssamtale i a-kassen. Og husk sende det ind, hvis du bruger det elektroniske, eller at tage det med, hvis du bruger papirversionen.

Du behøver ikke også at registrere din jobsøgning i jobloggen på 'Min side' på Jobnet.

Udfyld dit jobsøgningsskema elektronisk

Udskriv og udfyld dit jobsøgningsskema (Word)

Udskriv og udfyld dit jobsøgningsskema (PDF)

Indsend dit dagpenge- eller arbejdsmarkedsydelseskort

Hver måned skal du indsende dit dagpengekort eller dit arbejdsmarkedsydelseskort. Frem til og med maj 2017 vil du tidligst kunne indsende kort den næstsidste søndag i måneden. Fra maj 2017 og fremadrettet er det på forskellige datoer og dage.

På kortet skriver du, om du fx har haft indtægter i perioden. Du skal bruge dit NemID. Dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse vil derefter være til udbetaling sidste bankdag i måneden.

Indsend dit dagpengekort

Indsend dit arbejdsmarkedsydelseskort

Se, hvornår du skal indsende dit kort


Regler

Se regler for at kunne få dagpenge

Se regler for at kunne få arbejdsmarkedsydelse

 

Se din udbetalingsmeddelelse
En udbetalingsmeddelelse kan sammenlignes med en lønseddel. Her kan du se, hvor mange penge du har fået udbetalt.

Se dine udbetalingsmeddelelser her