Rollen som fællestillidsrepræsentant

Få et overblik over, hvilke regler og vilkår, der gælder for dig som fællestillidsrepræsentant. Få også et overblik over uddannelsesmuligheder og relevante værktøjer, som du kan bruge i dit hverv.

Særligt for tillidsvalgte

Ny i rollen som FTR?

Vi har samlet information og værktøjer, der kan hjælpe dig godt i gang i din nye rolle som fællestillidsrepræsentant

Din aftale med FOA

Har du indgået en aftale med FOA om dine opgaver, kan du finde den her sammen med dine udviklingsmål og tilbudte læringsaktiviteter.  Du kan også lave personlige informationsmaterialer med værktøjet.

Indhold fra din lokale FOA-fagforening

Vælg fagforening for bl.a. at se hvor du finder lokale aftaler. Find også fagforeningens kontaktinformation samt eventuel anden information til dig som tillidsvalgt.