Tjekliste og skabelon til mødedagsorden

Et godt møde stiller krav til dagsordenen. Hvis du skal lave dagsorden til et møde, kan du bruge denne tjekliste som en hjælp. Brug også Word-skabelonen nederst, når du skal lave mødedagsordener. 

1. Hvad er målet med mødet? ◦Hvad skal I stå med i hånden, når mødet er slut?

 • Hvilken form skal resultatet have?
 • hvad skal der videre ske?

2. Hvilken mødetype er det?

 • Beslutningsmøde
 • Problemløsningsmøde
 • Involveringsmøde
 • Idégenereringsmøde

3.Hvilken baggrund er der for mødet, og hvilken viden skal deltagerne have for at kunne medvirke aktivt?

4.Hvilke ressourcer er de rette?

 • Er der de nødvendige ressourcer til rådighed på mødet?
 • Skal der indkaldes særlig ekspertise til en eller flere dagsordenspunkter?

5.Hvordan skal rollerne fordeles?

 • Mødeleder
 • Referent
 • Ekspert
 • Facilitator
 • Andre roller?

6.Hvad er varigheden af mødet?

 • Hvor lang tid skal der afsættes, så I kan nå hele dagsordenen igennem?

7.Hvad er den rette dagsorden/proces?

 • Hvordan skal mødet disponeres?
 • Hvilke metoder/værktøjer skal anvendes?

Skabelon og vejledninger

Her kan du downloade skabelon og vejledninger, som du kan bruge, når du skal planlægge et møde: