Særligt til tillidsvalgte

Vilkår som FTR

Tag fat i din FOA afdeling. Det er dem, som skal forhandle dine vilkår på plads med din arbejdsgiver.

Dit frikøb skal ikke kun belaste din arbejdsplads

Du har ret til den fornødne tid til dine opgaver, ligesom da du var tillidsrepræsentant. Når du dækker flere arbejdspladser er det imidlertid også vigtigt, at udgiften fordeles, så din arbejdsplads ikke presses urimeligt, for det pres vil ofte havne på dig. Derfor bør der være en aftale om, at udgiften til en vikar for dig fordeles på alle de arbejdspladser, der har gavn af dit virke.

Forskellige modeller for frikøb

Nogle FTR er fuldtidsfrikøbte. Andre har nogle timer fast om ugen eller om året. Atter andre har ikke et fast timetal men afregner blot den tid, de bruger.

Det er forskelligt, hvad forskellige FTR synes virker godt, så her må du finde den model, der passer dig.

Andre forhold

Nogle FTR får også stillet kontor, telefon og IT til rådighed. Snak med din FOA-afdeling om, hvad de tror de kan få aftalt til dig.