Relevante hjemmesider til dit tillidshverv

Her er en liste over nyttige hjemmesider, som du kan bruge i dit tillidshverv. Hjemmesiderne er relevante for både TR, AMR og FTR. 

Arbejdsmiljøloven

På retsinformation.dk finder du Arbejdsmiljøloven fra 2005. Den er sidst er revideret i 2010 og indeholder den gældende lovgivning om arbejdsmiljø. 

Se Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøweb 

På Arbejdsmiljøweb finder du gratis materialer om arbejdsmiljø. Hjemmesiden beskæftiger sig især med områderne Social og Sundhed, Offentlige kontorer og Administration samt Undervisning og Forskning. Hjemmesiden formidler desuden diverse kampagner om stress, forflytningsteknikker og indeklima. 

Se kampagnerne på arbejdsmiljøweb.dk

Se arbejdsmiljøweb.dk

Arbejdsretten

Arbejdsretten behandler sager om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler og tilsvarende overenskomster. Arbejdsretten beskæftiger sig også med overtrædelser af de kollektive løn- og arbejdsforhold og lovligheden af kollektive kampskridt. Det er her, du kan finde resultaterne for de seneste domme, der relaterer sig til arbejdsmarkedet.

Se arbejdsretten.dk

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Tilsynet arbejder for at fremme og udvikle arbejdsmiljøet. På hjemmesiden finder du love og bekendtgørelser, statistik om arbejdsmarkedet, og du kan også læse om arbejdspladsvurderinger (APV) og finde en APV-tjekliste. 

Se arbejdstilsynet.dk 

Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Center for Offentlig Kompetenceudvikling -  i daglig tale COK - udbyder kurser og videreuddannelser, så du bliver skarpere på den kommunale organisation og de politiske sammenhænge. De tilbyder undervisning og kurser inden for forskellige områder som Børn og unge, Økonomi og styring, Det sociale område, Innovation og mange andre.  

Se cok.dk

Danske regioner

Hvis du er ansat i en af de fem regioner, så repræsenterer Danske regioner arbejdsgiversiden. Det er dem, der varetager de samlede interesser for de fem regioner. På hjemmesiden kan du finde links til din egen region, og du kan også finde overenskomsten for regionalt ansatte samt MED-håndbogen.

Se regioner.dk 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

Her finder du forskningsresultater om ulykker og sikkerhed, psykisk arbejdsmiljø og muskel- og skeletbesvær. 

Se arbejdsmiljøforskning.dk

Forhandlingsfællesskabets hjemmeside (tidligere KTO)

På Forhandlingsfællesskabets hjemmeside finder du de generelle aftaler, der er forhandlet på det kommunale og regionale område. Forhandlingsfællesskabet optræder som en fælles sammenslutning i forhandlinger om generelle løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt og regionalt ansatte, hvis fagforening er medlem af Forhandlingsfællesskabet. Du finder også udgivelser for eksempel om løn og lønstatistik.

Se forhandlingsfællesskabet.dk

Kommunernes og regionernes løndatakontor 

Kommunernes og regionernes løndatakontor også kaldet KRL, udarbejder blandt andet personale- og lønstatistikker fra samtlige kommuner. De udgiver desuden diverse publikationer, der har til formål at sikre deltagelse i lokale lønforhandlinger samt at udvikle beregningsredskaber. 

Se krl.dk

Kommunernes Landsforening (KL)

Kommunernes Landsforenings hjemmeside er både relevant for dig, der er leder og medarbejder i en kommune. KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. KL varetager kommunernes fælles interesser og bidrager til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver. På KLs hjemmeside kommer du tæt på dagsordenen for kommunerne, de temaer der optager dem og den fremtidige dagsorden for det kommunale arbejdsmarked. Her finder du også de generelle aftaler forhandlet mellem KL og KTO. 

Se kl.dk

Offentlige Ansattes Organisationers hjemmeside (OAO)

OAO er et forbund, der samler flere forskellige fagforeninger. På hjemmesiden kan du læse om tiltag, der går på tværs af det offentlige arbejdsmarked og holde dig opdateret på nyheder, der blandt andet handler om de kommunale besparelser og reformer og deres indflydelse for de offentlige ansatte. 

Se oao.dk

Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF)

Partnernes Uddannelsesfællesskab - også kaldet PUF - arrangerer kurser og uddannelser, hvor du for eksempel bliver klogere på MED-systemet, de udbyder også en SU-uddannelse og en supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. 

Se puf.dk