Særligt til tillidsvalgte

Mandat og forhandlingsret som FTR

Som FTR er du valgt af tillidsrepræsentanterne. Men du søger oftest indflydelse på vegne af alle kollegerne. Det er de kolleger, du repræsenterer, der skal leve med resultaterne af dine aftaler. Det er kollegerne, der er dit demokratiske bagland og derfor dem, som skal give dig mandat til at forhandle på deres vegne.

Sørg for at kende dine kollegers holdninger

Du står stærkest som FTR, hvis du har kollegerne bag dig, og du kender deres holdninger og forventninger. Hvis du kender dine kollegers holdninger, gør det dig interessant for modparten og giver dig mulighed for at hente opbakning hos kollegerne.

Som FTR er der særlige forhold at være opmærksom på, når du skal have et mandat af dit demokratiske bagland.

Indirekte mandat?

Som FTR er du valgt af tillidsrepræsentanterne. Men du søger oftest indflydelse på vegne af alle kollegerne. Det er de kolleger, du repræsenterer, der skal leve med resultaterne af dine aftaler. Det er dem, der er dit demokratiske bagland, og som skal give dig mandat.

Selv om du er valgt af tillidsrepræsentanterne, behøver du dog ikke at gå igennem dem for at få et mandat i konkrete sager.

Metoder til at indhente mandat

Overvej hvordan kollegerne bedst får indflydelse på, hvordan du skal repræsentere dem
  • Du kan afholde TR-møder, hvor du og TR diskuterer hvad der skal forhandles om, og hvad I gerne vil opnå.
  • Du kan bede TR om at tale med kollegerne.
  • Du kan selv gå i dialog med kollegerne på arbejdspladsbesøg eller på medlemsmøder, hvor I diskuterer, hvad der skal forhandles om, og hvad I gerne vil opnå.