Problemløsning i dit netværk

Du kan bruge dit TR-netværk til at hjælpe med at løse konkrete problemer på arbejdspladsen. Her er et værktøj, som giver dig tre forskellige tilgange til, hvordan du sammen med dit netværk kan arbejde med et problem. 

Dette værktøj er udviklet i et forløb med fællestillidsrepræsentanter fra FOA. Værktøjet skal styrke FTRs ledelse af TR-netværkene ved at understøtte, at der tages handling på de problemer, som opstår på arbejdspladserne.

Værktøjet fokus er derfor at understøtte TRs handlinger på de problemer, som opstår på arbejdspladserne. Dermed er målet også at undgå, at FTR overtager problemerne. Vi kalder det for et værktøj til et handlekraftigt netværk og det rummer fire elementer, du kan bruge i ledelsen af netværksmøderne: 

1) Hvad er problemet, 
2) Hvordan skal vi handle på problemet, 
3) hvordan skal netværket støtte de som handler og 
4) hvordan skal vi følge op på problemet næste gang vi mødes.

Værktøjet lægger op til tre forskellige måder, netværket kan handle på et problem: 

 

1. Den første er gennem konkret og afgrænset problemløsning – som er relevant når problemet er til at overskue og fokus er på at få gjort noget. Det kunne fx være at tage et problem omkring manglende vikardækning op i MED. 

2. Den anden måde er gennem Læring – som er relevant når problemet skal bruges som en anledning til, at TR’erne lærer at løse problemet fremadrettet også. Hvor gode råd eller instruktion ikke er nok, og der derfor er behov for at skabe et læringsforløb, fx ved at FTR giver sidemandsoplæring omkring en sygefraværssamtale eller en TR får sparring over et forløb fra andre TR i netværket i forbindelse med en forandringsproces på arbejdspladsen.

3. Den tredje måde er gennem Strategi – som er relevant når problemstillingen er mere kompleks og kræver en mere koordineret og langsigtet handling fra de involverede TR. Når netværket arbejder med strategi, er der fokus meget på at arbejde for en ønsket forandring og det kræver at man tænker sig godt om. Det kunne fx være omkring budgetprocessen, hvor de involverede arbejder for en anden prioritering af budgetmidlerne end den ledelsen foreslår. Her er det afgørende, at netværket er klar på, hvad betyder den forandring for kerneopgaven. 

Åbn værktøjet